"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 20/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 337061

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG – HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH LÀO CAI Ký kết Chương trình về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2020

     Ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại hội trường Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, trụ sở khối 4,  Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2020. Dự và chứng kiến buổi ký kết có đồng chí Giàng Mạnh Nhà, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; đồng chí Nguyễn Hữu Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Bùi Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai; các đồng chí trong BCH Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai và các đồng chí chủ tịch Hội Khuyến học của các huyện và thành phố. Nội dung ký kết trong công tác phối hợp giai đoạn 2018-2020 gồm:

     Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hội viên Hội Khuyến học trên các phương tiện thông tin đại chúng của Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai.
     Phối hợp nghiên cứu xây dựng tiêu chí mô hình “Đơn vị học tập”, thí điểm mô hình, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng mô hình.
    Thành lập Ban chỉ đạo khuyến học tại các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở, giao cho đồng chí thủ trưởng cơ quan hoặc chủ tịch công đoàn cơ sở đảm nhiệm nhiệm vụ khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), từng bước xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thành “Đơn vị học tập”. Phát động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã có tổ chức công đoàn khen thưởng, biểu dương CNVCLĐ và con của CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có thành tích trong học tập và hiếu học.
Gắn việc triển khai thực hiện các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp với công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập với các phong tào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.
    Biểu dương khen thưởng và nhân rộng mô hình những tổ chức, cá nhân làm tốt nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2020.
Đồng chí Bùi Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai ký Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2020.
 
Tin và ảnh: Nguyễn Văn Tâm - LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngành



Diện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900