"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 27/05/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 283260

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017

     Năm 2017 là năm với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”, là năm đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn Lào Cai tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với những nội dung cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh đã thực sự làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn.

     Ngày 02/2/2018 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã mở Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và đối thoại với đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn trong tỉnh. Hội nghị đã đánh giá cao tinh thần tự rèn luyện, tu dưỡng, tự học hỏi, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 nêu rõ 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có phẩm chất đạo đức tốt, thường xuyên được giác ngộ chính trị, có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức rèn luyện tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn trong tỉnh thường xuyên được kiện toàn, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành 
Tổng liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
     Trọng tâm năm 2017 là năm “Vì lợi ích đoàn viên”, là năm chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong tỉnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của dịa phương như tiến hành khảo sát, nắm tình hình việc làm, đời sống của CNVCLĐ, phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức 05 cuộc đối thoại với cán bộ CNVCLĐ tại các huyện, công đoàn ngành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thăm nắm tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ tại cơ sở; kiện toàn, củng cố và chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị công lập; tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở thương lượng với doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt trên 80% số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, trong đó có 58 % Thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
      Các hoạt động xã hội, từ thiện được đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn quan tâm tham mưu thực hiện, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xét trợ cấp cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo; xét hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tốt Chương trình “Tết Sum Vầy”,  “Tháng Công nhân gắn với  Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017... Kết quả hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn, tai nạn lao động nặng, mắc bệnh nghề nghiệp tổng số tiền 250 triệu đồng; 450 vé xe, trị giá 65 triệu đồng cho CNLĐ về quê ăn tết; các cấp Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tặng quà các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động nặng, mắc bệnh hiểm nghèo... với tổng số 2.665 suất quà, trị giá trên 1.506,7 triệu đồng; hỗ trợ cho 21 hộ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền là 625 triệu đồng ... 
      Đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh đổi mới, nội dung phương thức hoạt động công đoàn; tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, kết quả, đã thành lập được được 38 CĐCS với 1.458 đoàn viên công đoàn ( Trong đó có 30 CĐCS với 804 đoàn viên ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước) đạt 75% chỉ tiêu TLĐ giao; năm 2017 trên 90% CĐCS đạt vững mạnh trở lên; tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ, đến   28/12/2017 có 1183/1183 CĐCS tổ chức Đại hội, 15/15 Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ đúng theo kế hoạch đề ra. Tham mưu thực hiện việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, giải thể 02 Công đoàn ngành (Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp & PTNT); giải thể 09 Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố, chuyển giao 649 CĐCS và 16.262 đoàn viên thuộc Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố về 09 LĐLĐ cấp huyện, thành phố trực tiếp quản lý. Tham mưu đã chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động; tiếp tục tuyên truyền thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai; tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tham mưu quản lý thu chi tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng liên đoàn; triển khai thực hiện tốt công tác nữ công, công tác kiểm tra, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của công đoàn đề ra năm 2017.
Đại biểu chất vấn tại Hội nghị
      Năm 2017, đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn đã tập trung tham mưu cho LĐLĐ tỉnh phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023... Việc tổ chức và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua đã nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn các cấp trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017.
     Ghi nhận thành tích đạt được trong hoạt động công đoàn năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ xuất sắc cho 4 tập thể, tặng Bằng khen toàn diện cho 16 tập thể và 19 cá nhân, tặng Bằng lao động sáng tạo cho 9 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; LĐLĐ tỉnh xét tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 14 tập thể, tặng Bằng khen toàn diện cho 135 tập thể và 242 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017; nhân Tháng công nhân năm 2017, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 87 công nhân là người trực tiếp sản xuất đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2012 - 2017; nhân Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 54 tập thể và 74 cá nhân điển hình, tiên tiến giai đoạn 2012 - 2017; nhân tổng kết 10 năm phong trào thi đua Lao động sáng tạo, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào; ngoài ra còn nhiều tập thể, cá nhân được TLĐ và LĐLĐ tỉnh tặng cờ, Bằng khen theo các chuyên đề ... Riêng các cơ quan công đoàn và đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn có 10 tập thể đạt Tập thể lao động Xuất sắc và 10 tập thể đạt Tập thể lao động Tiên tiến, 100 % đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 37 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 83 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 18 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở ...LĐLĐ tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 và đang lập hồ sơ đề nghị Thủ Tưởng Chính phủ tặng Cờ xuất sắc năm 2017.
Đồng chí Vũ Đức Chung, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh
 trả lời chất vấn tại Hội nghị
     Phần đối thoại tại Hội nghị đã có 9 ý kiến phát biểu kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện chế độ chính sách trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là việc trích nộp BHXH, BHTN, BHYT và kinh phí công đoàn 2% ở một số doanh nghiệp còn chậm; một số ý kiến về các giải pháp hoạt động công đoàn năm 2018, nhất là việc thu kinh phí công đoàn 2%, việc kết nạp đoàn viên trong các nghiệp ... Thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Vũ Đức Chung, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã cảm ơn các ý kiến tham gia, đóng góp để hoạt động công đoàn năm 2018 được hiệu quả hơn; trên cơ sở quy định của pháp luật, đồng chí đã giải đáp cụ thể, rõ ràng một số ý kiến liên qua đến chế độ chính sách của người lao động ...
Đại diện LĐLĐ các huyện ký cam kết thi đua với Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh 
Đại diện các công đoàn ngành ký cam kết thi đua với Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh
     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định, với những thành tích đạt được trong năm 2017, các cơ quan công đoàn và đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hoạt động công đoàn tỉnh Lào Cai. Phát huy thành tích đạt được năm 2017, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018 mới với một khí thế mới, tại Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua với đại diện 15 cơ quan công đoàn trực thuộc, thể hiện ý trí đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2018, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển./.
 
 Bài: Thành Công
Ảnh: Thành Công, Phương Thúy
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900