"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 09/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 324896

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Xã Dền Sáng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017

     Thực hiện nhiệm vụ 2017, trong năm với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, công tác quản lý điều hành năng động, sáng tạo của UBND xã, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của xã phát triển ổn định, các chương trình, kế hoạch được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm, khí thế ra quân được triển khai rộng khắp. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển; Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, Huyện, Xã được đẩy mạnh; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Tết nguyên đán vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; tổ chức Lễ hội truyền thống đầu xuân tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Công tác Quân sự, quốc phòng được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có sự đổi mới và nâng cao. 

    Tiếp tục triển khai kế hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới năm 2017 tập trung vào 5 nội dung chủ yếu của giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo xây dựng thôn nông thôn mới (Nậm Giàng I) Chỉ đạo kiện toàn BCĐ và phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Trong năm chỉ đạo tổ chức được 39 lượt buổi tuyên truyền với trên 3.550 lượt người tham gia, cắt dán treo mới được 30 băng zôn, ma két; tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam được 340 tiếng, đài huyện 340 tiếng, phát tin bài được 12 tin. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần rất quan trọng giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng về Chương trình XD NTM, thay đổi cách nghĩ, khắc phục một bước tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đã vận động nhân dân chỉnh trang, xây mới nhà ở được xây mới được 30/30 nhà, đạt 100% kế hoạch; xây mới nhà vệ sinh được 30/30 nhà đạt 100% kế hoạch, nâng cấp, làm mới được 30/30 chuồng đạt 100%; xây mới hố rác được 1/30 hố, đạt 3,3%,
    Thực hiện đổ bê tông: 0,41 km đường giao thôn liên thôn; đổ bê tông: 2,230 km đường ngõ xóm. Trong đó: Thôn Nậm Giàng I 680m, Thôn Trung Chải 720m. Tổng kinh phí đã huy động thực hiện là 4.498.340988 đồng. 
    Tiếp tục duy trì các tiêu chí đã được công nhận đạt chuẩn gồm 8 tiêu chí (Tiêu chí số 2: Giao thông; Tiêu chí số 3: Thủy lợi; Tiêu chí số 4: Điện; Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 12: Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất. Tiêu chí 15: Y tế).
    Trong năm xã đạt: 02 tiêu chí nông thôn mới (Tiêu chí 01: Tiêu chí về Quy hoạch; Tiêu chí 16: Tiêu chí Văn hóa), nâng tổng số tiêu chí đã đạt: 10 tiêu chí.
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khu thể thao xã,tổng vốn đầu tư là 658 triệu đồng (trong đó vốn MTQGGNBV là 500 triệu đồng, nhân dân đóng góp 158 triệu đồng); nghĩa trang nhân dân, tổng vốn đầu tư 598 triêu đồng (trong đó vốn MTQGGNBV là 500 triệu đồng, nhân dân đóng góp 98 triệu đồng); Bãi rác, tổng vốn đầu tư là 415 triệu đồng (trong đó vốn MTQGGNBV là 300 triệu đồng, nhân dân đóng góp 115 triệu đồng).
   - Công nghiệp, tiểu thủ công Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án số: 03-ĐA/HU ngày 05/01/2016 về Phát triển Thương mại – dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp huyện Bát Xát trên địa bàn xã. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tập trung vào các ngành: sản xuất rượu, chế biến xay xát. Thực hiện tốt chính sách tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Kết hợp hài hòa giữa phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và bảo vệ môi trường.Xay xát chế biến lương thực: 560,5 tấn đạt: 100,08% so với NQ.Rượu thóc: 15.300 lít đạt 102% so với NQ;Điện phát ra 6000kw đạt 100%NQ; Giá trị sản xuất các sản phẩm khác ước đạt: 930 triệu đồng, đạt 97,8% NQ.
   - Tài chính, thương mại-du lịch: Hoạt động thu chi ngân sách đảm bảo đúng theo dự toán ngân sách hàng năm, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng-An ninh. Thu ngân sách xã trên địa bàn năm ước đạt: 4.317.213.000 đồng, đạt: 100% dự toán năm. Tæng chi ng©n s¸ch x•: 4.317.213.00 ®ång ®¹t 62,15 % dự toán năm.
+ Hoạt động thương mại – du lịch: Các cơ sở bán lẻ phát triển tốt, đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng phục vụ tiêu dùng của người dân. Công tác bình ổn giá, chống gian lận thương mại được duy trì thường xuyên.
+ Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch gắn với tổ chức các Lễ hội văn hóa đầu xuân nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tôn vinh các làng nghề truyền thống và thu hút phát triển du lịch.
   - Văn hoá - thông tin: Chỉ đạo tập trung tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam gắn với kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào xuân Đinh Dậu... Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao và Lễ hội trên địa bàn xã trong dịp tết Nguyên đán, tham gia gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Lễ hội Rượu tại xã Bản Xèo; Lễ hội mùa thu tại xã Y Tý.Tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao cụm xã Mường Hum. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai đề án phát triển công tác du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc xã Dền Sáng  năm 2017; Chỉ đạo duy trì thời lượng phát thanh đài tiếng nói việt nam.
   - Giáo dục và đào tạo: Xây dựng Kế hoạch thực hiện đề án số 05-ĐA/HU về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016 - 2020” năm 2017. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến; đã triển khai tích cực, đồng bộ, nhiều giải pháp đặc thù, sáng tạo, hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học nên đã tạo ra được sự chuyển biến rất rõ nét và toàn diện về chất lượng giáo dục ở các cấp học. Duy trì tốt công tác số lượng, đảm bảo về chuyên cần. Công tác xã hội hóa giáo dục đẩy mạnh. Tăng cường công tác vận động học sinh ra lớp. Đẩy mạnh công tác kiên cố hóa trường lớp.. Tiếp tục thực hiện các biện pháp xây dựng và duy tu cơ sở vật chất trường học. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 6-14 tuổi ra lớp đạt 99%, tỷ lệ chuyên cần duy trì đạt mức cao: 97 %.
   - Y tế: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và cấp ngành. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, người cao tuổi. Kiểm tra các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ đốc thực phẩm và các bệnh qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội. Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế.
    - Công tác an sinh xã hội: Công tác an sinh xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao. Các chế độ chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tổ chức ăn tết tập trung cho 438 hộ dân tại 5/5 thôn. Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường vận động ủng hộ, chăm lo tết vì người nghèo, phân bổ hợp lý các nguồn quà tặng thông qua xã, đảm bảo các hộ nghèo đều được nhận quà tết. Tổng số suất quà tiếp nhận từ Trung ương, Tỉnh, Huyện, các nghành, các tổ chức, các nhà hảo tâm thông qua xã để tặng các hộ dân 722 suất, trị giá 288.900.000đ tỷ đồng. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 07: “ Giảm nghèo bền vững huyện Bát Xát giai đoạn  2016 – 2020” năm 2017. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2017 trong đó xác định phương hướng mục tiêu trọng tâm, số hộ giảm nghèo trong năm, phân công cán bộ, công chức phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo; Chỉ ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Số hộ thoát nghèo trong năm: 54 hộ, tỷ lệ giảm nghèo 12,19% đạt: 100% NQ. Giải quyết việc làm: Tổng số lao động trong độ tuổi là: 1.340 người đạt 99,6% NQ. Số lao động có việc làm mới: 40 người, đạt: 100% KH. Số lao động có thêm việc làm 58 người đạt 100% KH,
   - Công tác Quốc phòng, An ninh: Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phương tiện, lực lượng phòng chống thiên tài bão lũ; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng. Thực hiện tuyển chọn, khám sát và làm lễ tân binh lên đường nhập ngũ  năm 2017; Quản lí, bảo quản tốt quân trang, vũ khí trang bị. Thực hiện công tác quản lí công dân trong độ tuổi dân quân rộng rãi. Tổ chức phối hợp cùng ban công an xã tuần tra kiểm soát giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn xã. Chủ động xây dựng kế hoạch nắm chắc tình hình; bảo vệ, trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ tết, trực phòng chống lụt bão khi có mưa lũ. Trong năm, tình hình an ninh chính trị ổn định. Tình hình trật tự an toàn xã hội được duy trì: Công tác an ninh thôn bản được tăng cường, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt. Quản lý tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn xã. Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến khá phức tạp, trong  năm còn xảy ra tình trạng buôn bán ma túy; nạn trộm, cắp; tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê còn sảy ra.
    - Về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong thời gian qua, Đảng bộ xã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Tình hình tiếp dân, xử lí đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo đã đi vào nề nếp, nhận thức của cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân ngày càng được nâng lên. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân khắc phục việc gửi đơn thư, khiếu nại vượt cấp.
   - Về công tác thông tin, báo cáo, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Đảm bảo công tác thông tin, báo cáo đúng quy định. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lí nhà nước. Hoạt động điều hành của UBND xã duy trì theo Quy chế làm việc. Các vấn đề lớn, quan trọng được tập thể BCH Đảng bộ bàn, thảo luận, thống nhất trước khi Nghị quyết thông qua. 
   - Công tác chính trị, tư tưởng: Chỉ đạo tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, địa phương; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020” năm 2017. Tổ chức học tập quán triệt nghị quyết TW 4 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện hoàn thành theo KH. Công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện tốt, định hướng kịp thời các dư luận xã hội. Cử bí thư chi bộ cơ sở tham gia chương trình gặp mặt biểu dương 02 bí thư chi bộ tiêu biểu và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 70 năm Đảng bộ tỉnh Lào Cai” nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (5/3/1947- 5/3/2017) Tập thể đảng bộ xã đạt giải ba cuộc thi. Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/W của Bán bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; 
    - Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn  2017 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025; rà soát cán bộ công chức xã, rà soát cán bộ chủ chốt các đoàn thể báo cáo Huyện ủy theo quy định. Ban hành Kế hoạch chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, 6/6 chi bộ tổ chức đại hội và thực hiện bầu ban chi ủy chi bộ, các chức danh Bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020; chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện đề án 11 của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” năm 2017. Giới thiệu 17 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; kết nạp đảng viên 7/8=87,5% NQ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức 09 hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp 08 đồng chí.Tham gia thi Bí thư Đảng bộ cơ sở giỏi, thi báo cáo viên giỏi do Huyện ủy tổ chức.
   - Công tác kiểm tra - giám sát: Chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 theo chương trình công tác đã đề ra (5 cuộc kiểm tra tai các chi bộ)
   - Công tác dân vận: Xây dựng và ban hành Kế hoạch tiếp xúc đối thoại với nhân dân năm 2017 và đã tổ chức tiếp xúc đối thoại 04 cuộc, Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án số 12-ĐA/HU về “Đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giai đoạn 2016 - 2020” năm 2017; Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo; Chỉ đạo triển khai thực hiện điểm 01 mô hình dân vận khéo. Tăng cường hoạt động của các tổ công tác, tăng cường nắm tình hình tư tưởng nhân dân dịp sau tết nguyên đán; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động tại địa phương. 
   -  Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội CCB, Đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội công đoàn cơ sở đúng theo quy định thông báo nhân sự; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của nghành. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 15 về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham ga xây dựng Đảng chính quyền của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Chủ động phối hợp vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ổn định phát triển kinh tế. Chỉ đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017).
   - Hoạt động của HĐND xã: Chỉ đạo các tổ đại biểu phối hợp với UBMTTQ xã và UBND xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo quy định. 
   -  Chỉ đạo, điều hành của UBND xã: UBND xã chủ động triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, chỉ đạo các nghành, cơ quan, các thôn thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhà nước giao; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng NTM; chỉ đạo công tác Y tế, giáo dục, du lịch, CCHC, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của  chính quyền. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, đề án năm 2017. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
Đồng chí Đỗ Lê Tín - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Phạm Văn Công UVBTV- Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật; đồng chí Nguyễn Văm Tâm - Phó ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phàn Thị Cở -Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Bát Xát; đồng chí Nguyễn Hữu Huyến Chủ tịch LĐLĐ huyện Bát xát thăm, chúc tết và tặng quà Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân Xã Dền Sáng huyện Bát Xát (xã NTM do LĐLĐ tỉnh phụ trách) nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018. 

 Bài và ảnh : Nguyễn văn Tâm LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900