"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315135

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản trong CNVCLĐ giai đoạn 2011 - 2017

    Công tác Dân số - Sức khỏe sinh sản (SKSS) là một trong những nhiệm vụ chiến lược. Trong những năm qua, công tác dân số-SKSS và kế hoạch hóa gia đình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, thu hút sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông cùng với xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhiệt huyết, công tác dân số-SKSS/KHHGĐ trong CNVCLĐ có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của CNVCLĐ về chính sách dân số được nâng lên, quy mô gia đình ít con thu hút nhiều cặp vợ chồng thực hiện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cho đoàn viên người lao động
 
      Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 17/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TƯ ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 170/KH – UBND ngày 30/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai hoạt động lồng ghép về Chăm sóc sức khoẻ và Dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013- 2016; Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/03/2005 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và kế hoạch hóa gia đình; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản (kế hoạch, hướng dẫn) chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện.
      Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 14/4/2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”; Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2011của Chính phủ về Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình... Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật hôn nhân và gia đình; tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày kỷ niệm liên quan đến phụ nữ như: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 - 15/12); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11)... Kết quả tuyên truyền từ năm (2011-2017), các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 7.616 buổi, thu hút trên 241.590 lượt người tham gia; số cán bộ công đoàn kiêm nhiệm làm công tác truyền thông dân số có 485 người. Treo 1.869 băng zôn tuyên truyền trên các trục đường chính tuyên truyền về Dân số - SKSS/KHHGĐ.
       Trong giai đoạn 2011 – 2017, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức được 02 lớp tập huấn: 01 lớp “Truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động” và 01 lớp “Giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn”; LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức 01 lớp về phòng chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ cho cán bộ đoàn viên, cán bộ chủ chốt công đoàn, trưởng ban nữ công Công đoàn các cấp với trên 300 người tham gia. LĐLĐ tỉnh đã cấp phát tài liệu cho các cấp Công đoàn trong tỉnh 6.563 cuốn sổ tay công tác nữ công, nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức về giới và bình đẳng giới, về công tác Dân số - SKSS/KHHGĐ, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nữ CNVCLĐ và trẻ em. 
  Các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức cho nữ CNVCLĐ khám sức khỏe định kỳ, theo số liệu thống kê của các đơn vị đến thời điểm báo cáo số nữ được tham gia khám sức khỏe là 97.600 lượt người (chủ yếu là khám theo BHXH); số nữ CNVCLĐ đặt vòng là 18.347 người; số nữ được triệt sản 15 người; số người sử dụng thuốc tránh thai 26.177 người; số người dùng bao cao su 32.529 người; số người sử dụng các biện pháp khác 48.934 người; số nữ trong độ tuổi sinh đẻ (18-49 tuổi) là 21.860 người; số người sinh con thứ 3 là 15 người; số nữ CNVCLĐ mắc bệnh phụ khoa 14.729 người; số nữ CNVCLĐ mắc bệnh được điều trị 13.495 người; Số đơn vị, doanh nghiệp có phòng y tế 225 đơn vị.  
       Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho nữ CNVCLĐ, con CNVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm, tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà, động viên cho các cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các cháu học giỏi nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu,  tổng kết năm... Từ năm 2011 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên 41.150 l¬ượt cháu là con người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi với trị giá 6,924 tỷ đồng  (trong đó LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, tặng quà các cháu mồ côi không nơi n¬¬¬ương tựa tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Lào Cai, con ngư¬ời lao động bị tật nguyền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em nghèo tỉnh Lào Cai” với số tiền trên 2 tỷ đồng). 
      LĐLĐ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam và Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ chương trình “Cùng em đến trường”; “Áo ấm cùng em” trao hỗ trợ 150 suất quà, 80 suất học bổng với số tiền 240 triệu đồng; trao tặng 500 áo ấm và 2.500 chiếc cặp phao cứu sinh cho các cháu học sinh tiểu học phải đi học qua sông, qua suối; trao hỗ trợ 58 triệu đồng cho 02 cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh; Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động tặng 20 chiếc chăn xuân hè; 15.000 cuốn vở. 
  Để làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách dân số trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:  
       Một là: Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác Dân số - SKSS/KHHGĐ; tiếp tục tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; thực hiện có hiệu quả Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh việc tiếp tục, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. 
      Hai là: Các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp tuyên truyền, lồng ghép với các hoạt động công đoàn, trong hoạt động nữ công nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Dân số Thế giới 11/7; Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12); Ngày Dân số Việt Nam (26/12)... tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với các thông tin, dịch vụ về công tác Dân số - SKSS/KHHGĐ để người lao động tự nguyện tham gia tốt việc thực hiện chính sách Dân số/KHHGĐ nhất là đối với công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. 
       Ba là: Phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức cho CNVCLĐ tham gia khám sức khỏe định kỳ; động viên 100% chị em đi khám thai đầy đủ theo quy định, tiêm phòng vắc-xin uốn ván kịp thời.  
       Bốn là: Phối hợp với các ban, ngành chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của người lao động, đặc biệt đối với lao động nữ khi mang thai trong việc thực hiện tiêm phòng, chăm sóc sức khỏe và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tổ chức tập huấn về công tác Dân số - SKSS/KHHGĐ cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. 
      Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về dân số”, kỷ niệm “Ngày Dân số Việt Nam 26/12”, nhằm tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác dân số trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số - SKSS theo định hướng của Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.
 
Sền Thu
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900