"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 23/03/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 268873

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 Sáng 11/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức khai mạc. Đại hội có chủ đề: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai lớn mạnh.

Quang cảnh Đại hội.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp của tỉnh;  các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố; các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ; Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân của tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động một số tỉnh bạn, công đoàn ngành... cùng 231 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 80.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long khai mạc Đại hội.
Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV phát biểu khai mạc Đại hội, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2013 - 2018, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Lào Cai đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng; ngày càng đổi mới, sáng tạo, tập trung về cơ sở. Công đoàn các cấp quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được đẩy mạnh. Hệ thống tổ chức công đoàn toàn tỉnh ngày càng được củng cố vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu Đại hội XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đề ra.
 
Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm qua. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành khóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu, có đủ trí tuệ và năng lực để thực hiện tốt chức năng của công đoàn trong thời kỳ đổi mới. Mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, làm việc với trách nhiệm cao nhất để Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thực sự là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.
Đại biểu dự Đại hội.
Ngày làm việc thứ hai (11/4), Đại hội tập trung nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh...
Biểu quyết Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI (ngày làm việc thứ Nhất).
Trước đó, trong ngày làm việc thứ Nhất (diễn ra chiều 10/4), Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV; Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI và Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...
 
Báo Lào Cai sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến và kết quả Đại hội.
 
THÀNH PHÚ
(Theo Báo Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900