"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 21/01/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 256120

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

PHIÊN THỨ NHẤT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ XVI, NHIỆM KÌ 2018 – 2023

     Chiều ngày 10/ 4/ 2018, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kì 2018 – 2023.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh điều hành tại phiên thứ nhất
    Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kì 2018 – 2023 đã thông qua một số nội dung như: Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào báo cáo của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn khóa XI tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV nêu rõ: nhiệm kì 2013 – 2018, dưới sự lãnh đạo của Tổng liên đoàn Việt Nam, của Tỉnh ủy Lào Cai, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, đơn vị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai khóa XV đã đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần dân chủ, lãnh chỉ đạo  thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XV công đoàn tỉnh Lào Cai đã đề ra. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được chú trọng, Nhiều chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống; Chương trình phúc lợi đoàn viên được triển khai đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên. Phong trào thi đua do công đoàn phát động được tổ chức thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội XV đã đề ra.
Đoàn Chủ tịch trong phiên họp thứ nhất
     Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI cũng thông qua báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI, đề án nhân sự đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, thảo luận và biểu quyết chốt danh sách nhân sự đã đề ra
Phương Thúy ( LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900