"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336868

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ XVI VỮNG TIN VỀ MỘT NHIỆM KỲ MỚI

    Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 2 ngày từ 10 đến ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, với sự tham gia của 231 đại biểu đại diện cho hơn 80 ngàn CNVCLĐ. Với khẩu hiệu hành động “ Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”, Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật tặng Bức trướng cho Đại hội.
    Khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2013-2018. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn có bước phát triển vượt bậc, thu hút đông đảo người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 8.205 đoàn viên (vượt 36,7% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra). Tổ chức kiểm tra, chấm điểm, phân xếp loại hoạt động CĐCS hàng năm đạt tỷ lệ 89,6% CĐCS đạt vững mạnh (vượt 4,6% so với chỉ tiêu đại hội đề ra). Các cấp công đoàn đã giới thiệu 9.859 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp, qua đó có 6.712 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.
    Thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, hàng năm các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán CBCC đạt 100% đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra; Hội nghị NLĐ và hội nghị đối thoại đạt 87% vượt 17% chỉ tiêu đại hội đề ra. Thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 12 cuộc đối thoại trực tiếp với công đoàn cấp trên cơ sở, đã kịp thời tháo gỡ tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động được 265 lượt doanh nghiệp; tư vấn pháp luật được cho 580 lượt người. 
    Công tác chăm lo đời sống cho ngu¬ời lao động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Các cấp công đoàn đã tổ giúp đỡ các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được trên 4 tỷ đồng. Tổ chức Chương trình Tết Sum vầy, LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi được 49 lượt các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ CNLĐ tổng số tiền gần 400 triệu đồng và tặng hàng trăm vé xe cho CNLĐ về quê ăn tết. Chương trình xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn” (Quỹ XHCĐ Lào Cai) đã vận động CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ 𬬬¬¬ược 4 tỷ 895 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 105 hộ gia đình đoàn viên công đoàn (vượt so với chỉ tiêu Đại hội đề ra) với tổng kinh phí tiền 2 tỷ 390 triệu đồng. Từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, LĐLĐ tỉnh đang duy trì hoạt động 11 dự án  với số tiền 1,1 tỷ đồng, đã giúp cho hàng trăm lao động có việc làm.
    Trong nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng, của tỉnh, của tổ chức công đoàn thu hút 90%  đoàn viên và người lao động tham gia (vượt 20% chỉ tiêu Đại hội đề ra). Các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 3.110 buổi hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao, thu hút 130.537 lượt CNVCLĐ tham gia. Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, trong nhiệm kỳ qua có 75.011 lượt CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp đạt 66,1% (vượt 6,1% so với Nghị quyết đề ra).
Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh hưởng ứng sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đem lại hiệu quả thiết thực, trong nhiệm kỳ đã có 12.681 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 55,294 tỷ đồng; đã có 79 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo (Vượt 63,2% so với chỉ tiêu đại hội đề ra) và hàng ngàn sáng kiến kinh nghiệm của CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị. Hàng năm có 87 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc n¬ước, đảm việc nhà” cấp cơ sở ( vượt 2% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra). Tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ATVSLĐ- PCCN tại 265 DN đơn vị, các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức 1895 lớp huấn luyện cho 24.880 lượt ngư¬ời về an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp công đoàn đã tuyên tuyền vận động CNVCLĐ; doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt, vật chất với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng.
     Nhiệm kỳ mới, Công đoàn tỉnh Lào Cai tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn; phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu phát triển, kết nạp mới 7.500 đoàn viên công đoàn. Phấn đấu 80% đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn, trong đó 100% đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn. Hằng năm phấn đấu có 85% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt. Phấn đấu 90% trở lên công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp, 85% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; Phấn đấu 60% Ban Thanh tra nhân dân được xếp  loại khá trở lên. 
    Phấn đấu hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở, nơi không có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng năm 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 75% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% so với với số phải thu kinh phí công đoàn và đoàn phí theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa đ¬¬ược 90 nhà “Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
    Hàng năm phấn đấu có 100% các cấp công đoàn triển khai tổ chức các phong trào thi đua do Công đoàn phát động; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 60 bằng lao động sáng tạo. Có 30% trở lên nữ tham gia BCH công đoàn các cấp. Hằng năm có trên 85% nữ đoàn viên, ngư¬ời lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Hàng năm 100% các công đoàn trong tỉnh tự tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ, đảm bảo trong nhiệm kỳ tất cả các đơn vị trực thuộc đều được kiểm tra chấp hành Điều lệ ít nhất 01 lần; Hàng năm 100 % các công đoàn trong tỉnh kiểm tra đồng cấp về công tác tài chính công đoàn. 
    Phấn đấu 60% trở lên người lao động được tham gia BHXH, BHYT; 75% trở lên viên chức và người lao động được đóng BHTN. 100% cơ quan, đơn vị có ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC; 80% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại. 100% doanh nghiệp nhà nước, 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, 75% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động, trong đó có ít nhất 50% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A. 100% các Liên đoàn lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động.
    Hàng năm có trên 90% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn. Vận động từ 65% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Hàng năm có trên 90% gia đình đoàn viên, ngư¬ời lao động đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hoá. 
Để đạt được các chỉ tiêu trên, Công đoàn tỉnh Lào Cai triển khai 3 chương trình, 3 đề án đồng thời tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động công đoàn nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, qua đó cải thiện môi trường đầu tư, góp phần phát triển doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của địa phương. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm cán bộ công đoàn có bản lĩnh, nhiệt tình, tâm huyết với tổ chức công đoàn và CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày một vững mạnh.
    Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2018-2023 đã đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc quyết định nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Tổng LĐLĐ Việt Nam trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi); thông qua tổng hợp các kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVI gồm 37 đồng chí. Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XVI đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hữu Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu tái cử Chủ tịch và bầu 3 đồng chí: Nguyễn Minh Thái, Đỗ Lê Tín, Vũ Đức Chung tái cử giữ chức Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XVI gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Đoàn Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ làm Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra. Đại hội đã bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho hơn 80 ngàn đoàn viên công đoàn và CNLĐ trong tỉnh đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Để chào mừng thành công Đại hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tổ chức Chương trình văn nghệ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do CNVCLĐ biểu diễn.
Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI ra mắt Đại hội
     Với khẩu hiệu hành động “ Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”, toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh đoàn kết, phát huy ý chí, tự lực, tự cường, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái, tiên phong, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, tích cực tham gia hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp công sức, trí tuệ, tài năng của mình, đưa Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai thành hiện thực trong cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.  
 
Bài: Đồng Hồng; Ảnh: Thành Phú( BLC)
 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900