"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 18/02/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 261701

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

“Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”

      Với mục tiêu hướng về đoàn viên và người lao động, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động để “Quyền lợi được đảm bảo, phúc lợi được tốt hơn”. Năm nay là năm thứ 6 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân” với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Đây là đợt hoạt động cao điểm, chăm lo mọi mặt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, qua đó để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Tháng công nhân nhằm động viên CNVCLĐ tích cực lao động sản xuất công tác có nhiều đóng góp xây dựng tỉnh Lào Cai; khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai, thể hiện sự đồng hành, luôn chia sẻ cùng CNLĐ và các doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ vì sự phát triển của tỉnh Lào Cai.

     Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung thiết thực trong “Tháng công nhân” với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì lợi ích của đoàn viên và CNLĐ...”. Các hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở như: thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, pháp luật; phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong CNVCLĐ; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tổ chức tốt phong trào văn nghệ, thể thao, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.
     Trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là trong “Tháng công nhân” các cấp công đoàn đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, huyện, ngành; công đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, có trên 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ, Hội nghị đối thoại. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với BCH công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết, tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, trong đó đã có nhiều thỏa ước lao động tập thể quy định các điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Công đoàn các cấp đã chủ động tham gia với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, nhất là pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện thường xuyên; kịp thời phát hiện những bất cập, những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ để kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời.
      Cùng với hoạt động “Tháng công nhân”, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ được các cấp công đoàn thực hiện thường xuyên với nhiều nội dung và cách làm hay như xây dựng quỹ cho vay luân phiên không tính lãi, thăm hỏi, trợ cấp các hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các cháu khuyết tật, mồ côi… trong năm 2017 vừa qua, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, động viên tặng 2665 xuất quà  với tổng số tiền 1 tỷ 506 triệu đồng; vận động ủng hộ xây dựng quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai được 1 tỷ 268 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 21 nhà Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 625 triệu đồng; triển khai 10 dự án cho vay vốn giải quyết việc làm với tổng số vốn 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 43 lao động…
     Tại Lễ phát động Tháng công nhân năm 2018, LĐLĐ tỉnh ký cam kết với đại diện lãnh đạo của 05 doanh nghiệp về nội dung ký cam kết thi đua chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm và thực hiện đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2018; tổ chức tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cắt tóc, tạo mẫu tóc miễn phí cho NLĐ; thăm hỏi CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ốm đau, bị mắc bệnh hiểm nghèo.... Hướng về kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 89 công chức, viên chức và CNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2016 – 2018.
     Để làm tốt công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động để “Quyền lợi được đảm bảo, phúc lợi được tốt hơn” trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, người sử dụng lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện pháp luật lao động, An toàn vệ sinh lao động; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh. Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Mỗi Công đoàn cơ sở lựa chọn nội dung hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; góp phần tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.
     Tăng cường phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ theo quy định của pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động... Công đoàn cơ sở căn cứ những quy định của pháp luật rà soát nội dung thỏa ước lao động tập thể, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết với NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm trước; tổ chức gặp gỡ, giao lưu chuyên đề về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động ...; tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các chương trình gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo cơ quan, người sử dụng lao động với CNVCLĐ. Các cấp công đoàn tiếp tục có kế hoạch thống nhất ký kết chương trình hợp tác với một số công ty, doanh nghiệp về việc thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên...
      Các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở; tuyên truyền, vận động CNLĐ ra nhập tổ chức công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đồng thời tuyên truyền để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp kinh phí công đoàn, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ; làm tốt công tác bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Tăng cường các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng và ủng hộ Quỹ “Xã hội Công đoàn Lào Cai”; phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo...Tăng cường khảo sát để xét hỗ trợ làm nhà, hoặc sửa nhà ở cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
      Phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn thời gian qua đã và đang thực hiện có hiệu quả trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 
Tặng Bằng khen cho 89 đoàn viên, công nhân lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2018
 
Đồng Hồng - LĐLĐ tỉnh Lào Cai
 Ảnh: Phương Thúy
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900