"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 18/02/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 261697

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Dự Hội nghị tuyên vận tại xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà

       Thực hiện Thông báo số 77-TB/BTGTU ngày 20/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phân công dự hội nghị công tác tuyên vận tháng 5 năm 2018; ngày 08/5/2018, LĐLĐ tỉnh đã cử đồng chí Đồng Thị Hồng, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh dự hội nghị tuyên vận tháng 5 tại xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà.

Dự hội nghị có đồng chí Giàng Seo Pùa, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên vận xã; đồng chí Trần Thị Xuân, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Hà; đồng chí Sùng Quán Vu, Ban Dân vận Huyện ủy và 25 đồng chí trong Ban Tuyên vận và các tổ Tuyên vận. 
Căn cứ vào hướng dẫn của Ban tuyên giáo huyện ủy và thông báo, kết luận của Đảng ủy xã, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban tuyên vận xã tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tuyên vận thông tin tuyên truyền về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, huyện, xã và 03 chuyên đề theo hướng dẫn, đánh giá kết quả công tác tuyên vận tháng 04/2018, đưa ra phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 về công tác tuyên vận của xã. 
Đảng ủy, chính quyền xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trên địa bàn xã đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng. Công đoàn cơ sở xã đã làm tốt công tác tuyên tuyền cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, mỗi đoàn viên công đoàn thực sự là một tuyên truyền viên tại cơ sở. Đặc biệt là công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Sau hội nghị tuyên vận các tổ chức đoàn thể tập hợp hội viên, đoàn viên để triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả cho thấy đã thu hút tập hợp được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đạt kết quả tốt, đồng thời tiếp thu, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của quần chúng nhân dân trên địa bàn. 
 
Đồng chí Giàng Seo Pùa, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Tuyên vận 
xã Lầu Thí Ngài chủ trì hội nghị 
 
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900