"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336863

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Công đoàn ngành

Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Lào Cai với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”

     Công đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh Lào Cai quản lý 10 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc với số lượng đoàn viên là 386 người (nữ 131 người). Đến nay, toàn ngành có 6 Thạc sỹ chiếm 1,5%; Đại học 228 ng¬ười chiếm 59%; Cao đẳng, Trung cấp 127 chiếm 6,7%; Cử nhân và Cao cấp 26 ng¬ười chiếm 6,7%. 

     Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Thuế tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua trong cán bộ ngành thuế từ đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. CĐCS Cục Thuế tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên CBCCLĐ học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị, trung thành với mục tiêu tư tưởng của Đảng, kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" với các nội dung phấn đấu như: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Việc học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu" được thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
     Những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thuế tỉnh phối hợp với chuyên môn đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành thuế vừa hồng vừa chuyên, có phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” gắn với việc thực hiện tuyên ngôn ngành thuế với 4 giá trị cốt lõi “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”. Tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động nhiều đợt thi đua với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị và đặc thù của đơn vị, của ngành, động viên cán bộ ngành thuế thực hiện mục tiêu thu đúng, thu đủ và thu kịp các loại thuế vào ngân sách Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn, xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức công đoàn đi vào hoạt động có nề nếp và chiều sâu, cụ thể: 
      Tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ tiêu biểu là các phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu “Thu đúng, thu đủ các loại thuế vào NSNN”; phong trào “Đoàn kết giúp nhau vượt khó”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng" gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh trong nội bộ ngành Thuế làm mục tiêu trọng tâm để chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện. 
      Tổ chức quán triệt cho CBCCVCLĐ thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện tốt cơ chế “Một cửa” tại phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, tạo ra sự gần gũi, thân thiện với người nộp thuế. Triển khai và quán triệt nghiêm túc đến toàn thể đoàn viên, CBCCVCLĐ trong toàn ngành thực hiện “3 không”: Không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn...Các phong trào thi đua đã thu hút 100% đoàn viên tham gia với khí thế thi đua sôi nổi, góp phần mang lại những kết quả đáng khích lệ. Các cuộc vận động đã được gắn liền với việc tuyên truyền vận động CBCCVCLĐ thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước và Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua phong trào ở cơ sở đã từng bước góp phần khắc phục tệ nạn quan liêu cửa quyền, cải tiến lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, làm trong sạch đội ngũ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. 100% các đơn vị trong toàn Cục Thuế hoàn tỉnh thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá ngành thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.
Cán bộ Cục Thuế tỉnh Lào Cai hỗ trợ người nộp thuế
     Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế bảo vệ môi trường… Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Phong trào học tập nâng cao kiến thức, nâng cao chất lượng hiệu quả chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong thời kỳ mới đã thực sự phát huy tính tự giác cao của CBCCLĐ, đoàn viên toàn ngành. 
      Bên cạnh đó Công đoàn thường xuyên tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, ủng hộ các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã hội Công đoàn Lào Cai”, ủng hộ bào lũ, thiên tai, ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và xây dựng bệnh xá Trường Sa... với số tiền 452 triệu đồng; quỹ khuyến học tặng thưởng cho các cháu học sinh là con cán bộ trong ngành là 169 triệu đồng; thăm hỏi hiếu hỉ là 114 triệu đồng; tặng quà sinh nhật cho cán bộ 325 triệu đồng; chi hoạt động văn nghệ thể thao, tổ chức ngày Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu với tổng số tiền 325 triệu đồng; thăm hỏi đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo 90 triệu đồng. 
Các đồng chí lãnh đạo trao thưởng Giải Cầu lông- Bóng bàn lần thứ 3 năm 2018
     Từ kết quả các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” được ngành và các cấp khen thưởng. Kết quả 5 năm qua CBCCLĐ Cục Thuế tỉnh có 478 người được công nhận CSTĐ cấp cơ sở; 1.851 người được công nhận lao động tiên tiến, có 315 sáng kiến cải tiến về công tác quản lý thu thuế được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thuế công nhận (trong đó có 27 sáng kiến được Tổng Cục Thuế công nhận); nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mới, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính thuế, đảm bảo thực thi tốt Luật thuế. 
Lễ ký kết tặng phần mềm miễn phí cho Doanh nghiệp giữa
Cục Thuế tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần MISA
     Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh cho biết: CĐCS đã lồng ghép cuộc vận động trên với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tiêu chí “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, sửa đổi lề lối làm việc, xây dựng tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Để phát huy hiệu quả của cuộc vận động, các CĐCS đã cụ thể hóa tiêu chí của cuộc vận động vào nội dung của các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa”…góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC ngành Thuế tỉnh Lào Cai vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. 
     Có thể khẳng định rằng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” và các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh đã luôn được chú trọng, thực hiện có nề nếp và mang lại hiệu quả cao, có sức tuyên truyền sâu rộng đối với cán bộ ngành thuế. Kết quả có tác dụng quan trọng trong việc rèn luyện đạo đức, tác phong và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và tập thể, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng là đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo./.
 
 Kim Tuyến - LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900