"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 18/07/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 295241

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Dự Hội nghị tuyên vận tại Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

      Thực hiện Thông báo số 79-TB/BTGTU ngày 21/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phân công dự hội nghị công tác tuyên vận tháng 6 năm 2018; ngày 05/6/2018, LĐLĐ tỉnh đã cử đồng chí Đồng Thị Hồng, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh dự hội nghị tuyên vận tháng 6 tại Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát.

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư TT Đảng ủy Thị trấn, Trưởng Ban Tuyên vận; đồng chí Nguyễn Hữu Huyến, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bát Xát và 40 đồng chí trong Ban Tuyên vận và các tổ Tuyên vận. 
     Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và thông báo, kết luận của Đảng ủy Thị trấn, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Tuyên vận Thị trấn tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tuyên vận thông tin tuyên truyền về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, huyện, Thị trấn và 03 chuyên đề theo hướng dẫn, đánh giá kết quả công tác tuyên vận tháng 05/2018, đưa ra phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 về công tác tuyên vận của Thị trấn. 
     Đảng ủy, chính quyền Thị trấn Bát Xát luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trên địa bàn Thị trấn đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng. Công đoàn cơ sở Thị trấn Bát Xát đã làm tốt công tác tuyên tuyền cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, mỗi đoàn viên công đoàn thực sự là một tuyên truyền viên tại cơ sở. Đặc biệt là công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
    Có thể nói công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong tháng 5 đạt kết quả tốt, đồng thời tiếp thu, lắng nghe 6 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của quần chúng nhân dân trên địa bàn và giải quyết kịp thời. 
Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Tuyên vận 
Thị trấn Bát Xát  chủ trì hội nghị 
 
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900