"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 09/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 324897

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh phối hợp chỉ đạo

BHXH tỉnh Lào Cai: Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

    Công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh tra luôn được BHXH tỉnh Lào Cai quan tâm và nỗ lực thực hiện góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý của đơn vị, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, xử lý, giảm thiểu tình trạng vi phạm chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

    Năm 2018, tình trạng nợ đọng vẫn tiếp tục gia tăng, tập trung ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Lào Cai, nguyên nhân nợ đọng chủ yếu là do đơn vị hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, đơn vị không thu hồi được công nợ. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động: Không được cấp thẻ BHYT, không được giải quyết các chế độ BHXH khi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT cũng là một nhiệm vụ quan trọng khi tình trạng vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT, những yếu tố tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT bất thường đòi hỏi cần tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra để vừa sử dụng có hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT vừa nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai giám sát kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội 
 trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 tại BHXH tỉnh Lào Cai
     Để thực hiện tốt công tác quản lý, thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bên cạnh việc thực hiện đúng các quy định trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thu, thu nợ, giám định BHYT..., BHXH tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành BHXH việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động. Mặt khác BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTB& Xã hội, Thanh tra tỉnh...tổ chức kiểm tra, thanh tra liên ngành về việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng kinh phí KCB BHYT. Để tăng cường phối hợp trong phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, BHXH tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 712/KHPH-CA-BHXH ngày 21/5/2018 trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.
    Tính đến hết tháng 5/2018, BHXH tỉnh đã tổ chức 47 cuộc thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở chi trả các chế độ BHXH đạt 40% kế hoạch. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã đôn đốc đơn vị sử dụng lao động nộp vào tài khoản cơ quan BHXH số tiền hơn 1 tỷ đồng; một số đơn vị đã chủ động nộp tiền nợ cho cơ quan BHXH khi có quyết định thanh tra chuyên ngành.
    Trong những tháng cuối năm 2018, BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đề ra, đồng thời tổ chức thanh tra đột xuất các đơn vị khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN góp phần giảm nợ đọng BHXH, xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia./
 
 Đỗ Nga (Bảo hiểm xã hội tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900