"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 19/02/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 261937

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”

     Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/6/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức hoạt động về công tác gia đình trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt được những kết quả đáng khích lệ, vai trò của gia đình đã và đang được phát huy, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  tặng quà cho các gia đình
 cán bộ, công chức cơ quan nhân Kỷ niệm  ngày Gia đình Việt Nam 
      Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có trên 80 ngàn CNVCLĐ; LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 55.089 CNVCLĐ; số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức Công đoàn là 46.905 người (nữ là 25.083 người), trong đó: khối hành chính sự nghiệp có 33.432 người; khối sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế có 13.686 người (doanh nghiệp nhà nước 3.761 người, doanh nghiệp ngoài nhà nước 9.925  người); số nữ CNVCLĐ là người dân tộc thiểu số 6.624 người.  
     Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quán triệt Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư TW Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Hàng năm, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức hoạt động về công tác gia đình trong CNVCLĐ.
     Các nội dung tuyên truyền đã được các cấp công đoàn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về giới, gặp mặt biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc, nói chuyện chuyên đề , hội thi, diễn đàn... lồng gắn với các hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Vì trẻ em (01/6-30/6), Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11-15/12); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11) hàng năm...,  với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Tọa đàm, gặp mặt; thi nữ công gia chánh; cắm hoa nghệ thuật; thi đấu cầu lông, bóng chuyền; giao lưu văn nghệ, thể thao... thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, với số tiền chi cho các hoạt động này trên 4 tỷ đồng.  
     Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các văn bản có liên quan đến công tác gia đình như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng chống ma tuý, Luật phòng chống HIV/AIDS; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Pháp lệnh Dân số; Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản (giai đoạn 2011-2020); Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đề án 343 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Giai đoạn 2010 - 2015)... quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư TW Đảng; Chỉ thị 16-CT/TU ngày 28/6/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
     Công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức và kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng làm cha, làm mẹ; Kỹ năng ứng xử có văn hóa. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và thành viên trong gia đình tích cực tham gia xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...; xây dựng và thực hiện qui ước, hương ước, qui chế dân chủ ở cơ sở; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả, trong những năm qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền được 5.543 buổi, thu hút trên 303.806 lượt người tham gia.     
     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình. Hàng năm, chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động các gia đình CNVCLĐ luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương như: Đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các tệ nạn xã hội; vận động con, em khám tuyển và làm nghĩa vụ quân sự; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình; hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ giúp đỡ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; các cháu mồ côi, khuyết tật, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, ủng hộ quỹ Vì trẻ thơ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ chương trình xây dựng Nông thôn mới... Hàng năm có 95% gia đình CVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.  
      Các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh, tích cực tham gia đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện như: Quỹ “Mái ấm Công đoàn” số tiền trên 1 tỷ đồng; quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo” được trên 600 triệu đồng; quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” với số tiền trên 3 tỷ đồng cho 1.858 chị vay (do các Công đoàn cơ sở tự quản lý, cho vay luân phiên không tính lãi); quỹ “Mái ấm tình thương” được 127.890.000 đồng, hỗ trợ xây dựng được 10 ngôi nhà cho nữ CNVCLĐ nghèo. Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ được 105 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà, làm nhà mới “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 2 tỷ 390 triệu đồng (trong đó nữ CNVCLĐ được hỗ trợ 15 nhà); trợ cấp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, trợ cấp Tết cho CNLĐ, mưa lũ... tổng 726 suất với số tiền 509.300.000 đồng (Trong đó số lao động nữ được trợ cấp 446 người).
      Nhân tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu, khen thưởng tổng kết năm học... Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 47.645 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 9 tỷ đồng; LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà cho các cháu mồ côi tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh, tặng quà cho 998 cháu mồ côi, khuyết tật con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 417.200.000đồng; Ủng hộ 01 ngày lương để xây dựng khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma và bệnh xá cho quân dân huyện đảo Trường Sa, Các cấp công đoàn đã vận động nữ CNVCLĐ tham gia quyên góp trên 400 triệu đồng.   
     Nhiều đơn vị đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp làm tốt công tác vận động ủng hộ như: Công đoàn ngành Giáo dục Lào Cai vận động cán bộ giáo viên, nhân viên giúp đỡ cho 74 cháu học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dự thi tốt nghiệp THPT với số tiền là 5.775.000đồng; Công đoàn khoáng sản-Mỏ Tây Bắc vận động ủng hộ phẫu thuật tim cho 04 cháu có hoàn cảnh khó khăn số tiền 25 triệu đồng; Công ty Xăng dầu Lào Cai vận động ủng hộ học sinh nghèo vượt khó ở Sìn Hồ, La Pán Tẩn, Nậm Mòn với số tiền là 59.450 triệu đồng; BHXH tỉnh đã quyên góp ủng hộ cho 10 chị có hoàn cảnh gia đình khó khăn số tiền 26 triệu đồng.
      Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh tiếp nhận và trao 185 xuất quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam cho các cháu con CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 95.000.000đồng (trong đó hỗ trợ cho 25 cháu con CNVCLĐ bị thiệt hại nặng do cơn bão số 4, với số tiền 5 triệu đồng). Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các cháu mồ côi, khuyết tật nhân dịp Tết nguyên đán với số tiền 4 tỷ 296 triệu đồng; tổ chức trao khen thưởng năm học cho 38.007 cháu với số tiền trên 4 tỷ đồng; tiêu biểu cho các hoạt động này là LĐLĐ huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Công đoàn ngành Xây dựng, Giáo dục, Y tế, Công đoàn Công ty Apatits Việt Nam...; LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ phẫu thuật tim cho 02 cháu là con CNVCLĐ số tiền 58.000.000đồng (tại 02 huyện: Sa Pa, Bắc Hà); tiếp nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombak) tài trợ chương trình “Cùng em đến trường”;“Áo ấm cùng em” 3.000 chiếc cặp phao cho các cháu học sinh tiểu học phải đi học qua sông, qua suối, 500 áo ấm, 80 xuất học bổng với trị giá trên 705 triệu đồng.
       Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU có hiệu quả trong thời gian tiếp theo các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác gia đình:
      Một là: Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn hóa”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ.   
      Hai là: Chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác gia đình, bình đẳng giới, công tác dân số, trẻ em tới CNVCLĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Công đoàn; hằng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện và lồng ghép trong các nhiệm vụ, hoạt động Công đoàn, hoạt động nữ công công đoàn các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị.
     Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm của tổ chức Công đoàn, nhân rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình CNVCLĐ; bảo đảm kết quả bền vững của chương trình xoá đói, giảm nghèo và tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình.
     Bốn là: Biểu dương kịp thời các gia đình CNVCLĐ vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
    Năm là: Các cấp công đoàn phối hợp với Chính quyền, Trung tâm Dân số -  KHHGĐ; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội phụ nữ đồng cấp trong chỉ đạo, tổ chức công tác xây dựng gia đình để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm thu hút đông đảo gia đình CNVCLĐ tham gia và gắn bó với tổ  chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
     Công tác dân số, gia đình và trẻ em được các cấp công đoàn quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và từng bước mang tính xã hội hoá, một số hoạt động thiết thực như: Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con thứ ba; góp phần nhân rộng mô hình gia đình tiên tiến, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và bình đẳng giới, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội được phát huy. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.
 
Bài và ảnh:  Sền Thu
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900