"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 19/02/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 261946

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Lào Cai tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

      Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giữa Bộ Công an và MTTW, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh làm tốt việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ, do vậy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cấp công đoàn những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm và ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh. 

      Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các ngành chức năng và các đoàn thể cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống tội phạm, ma túy trong đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần vào việc thực hiện tốt chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy trong CNVCLĐ và bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để hướng dẫn tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và các loại TNXH thông qua việc ký giao ước và cam kết thi đua hàng năm, đưa vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức trong các cơ quan, đơn vị, Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp ngay từ đầu năm. 
      Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động giai đoạn 2013- 2018”, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN... Hiện nay, toàn tỉnh có 1.264 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật đang hoạt động tích cực, thường xuyên tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn các cấp đến đoàn viên, CNVCLĐ. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 
Đ/c Vũ Đức Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc 
hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho CNVCLĐ
     Hàng năm, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền phong trào toàn dân BVANTQ với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: tổ chức hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt công đoàn, các lớp tập huấn, hội thảo; tuyên truyền qua bản tin công đoàn, trên trang Website Công đoàn Lào Cai, chuyên mục Lao động và Công đoàn, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ…. In ấn, phát hành các tờ rơi, tờ gấp, treo khẩu hiệu, làm pa nô, áp phích ở đơn vị cơ sở để tuyên truyền, phổ biến về phong trào BVANTQ. Đồng thời rà soát, thống kê người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy là CNVCLĐ hàng năm để có biện pháp tuyên truyền, giúp đỡ người nghiện ma túy là CNVCLĐ. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện tốt “Trách nhiệm xã hội” của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác phòng, chống ma túy, tội phạm trong CNVCLĐ, góp phần kiềm chế và làm giảm người nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy mới trong CNVCLĐ, góp phần đáng kể vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Kết quả trong giai đoạn 2013-2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 10.083 buổi thu hút 306.692 CNVCLĐ tham gia, cấp phát 3.000 cuốn tài liệu về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản pháp luật tới các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. 
     Để phong trào toàn dân BVANTQ thực sự có sức lan tỏa, huy động được sức mạnh của đoàn viên, CNVCLĐ, trong quá trình triển khai thực hiện các cấp công đoàn trong tỉnh đã lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Công đoàn phát động. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động ”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký tham gia, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh. Kết quả 100% các cơ quan, đơn vị tham gia ký cam kết phòng, chống ma tuý, tội phạm, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có tệ nạn xã hội; trong giai đoạn 2013-2018 có 86,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; có 95% gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.
      Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phong trào toàn dân BVANTQ trong đoàn viên, CNVCLĐ trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số nội dung đó là: Tăng cường chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên tuyền về phong trào toàn dân BVANTQ đến đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, tập trung tuyên truyền, sâu rộng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, của các tổ chức đoàn thể và chính quyền trong phong trào toàn dân BVANTQ trong CNVCLĐ. Hướng dẫn các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai đến 100% CNVCLĐ.  Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Website Công đoàn Lào Cai, phát tờ rơi, tờ gấp... về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các cấp Công đoàn và CNVCLĐ. Gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Công đoàn phát động với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, thu hút đông đảo NLĐ đăng ký tham gia và ra sức thi đua góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh. 
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900