"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 18/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315143

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Các cấp Công đoàn Lào Cai Đổi mới nội dung thi đua mang lại hiệu quả thiết thực

     Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai tổ chức sâu rộng và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn tích cực tham gia và hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua, đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh. Hoạt động Công đoàn tỉnh Lào Cai đã tập trung vào việc thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

     Phát huy nhiều sáng kiến 
    LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã phát động, tổ chức và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các phong trào thi đua, phù hợp với từng ngành nghề, cơ quan, đơn vị; trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm”, “Cải cách thủ tục hành chính”, xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tham mưu giỏi, phục vụ tốt ở khu vực các cơ quan hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Vận động cán bộ, đoàn viên, giáo viên và học sinh tại các trường học tích cực trồng rau xanh, chăn nuôi lợn và gia cầm nâng cao đời sống”;  “Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “Thực hiện quy tắc ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; ”Xây dựng Công đoàn cơ vững mạnh, trọng tâm là CĐCS sở ngoài quốc doanh mới được thành lập”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh”…Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Hiệu quả các phong trào thi đua đã tạo động lực quan trọng để động viên đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần lao động, sáng tạo và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong CNVCLĐ.
 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho đoàn viên, CNVCLĐ 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức
 Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2016-2018 tại Tháng Công nhân năm 2018
     Phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh Lào Cai đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Kết quả, giai đoạn 2012-2017 có 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng 3; Chính Phủ tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc toàn diện; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 26 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua, 92 tập thể và 88 cá nhân được tặng Bằng khen; có 12.681 sáng kiến giá trị làm lợi 55,294 tỷ đồng; số tiền thưởng 3,116 tỷ đồng. UBND tỉnh tặng 552 Cờ thi đua cho tập thể, tặng 2.813 Bằng khen cho tập thể, tặng 6.586 Bằng khen cho cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tặng 97 Cờ thi đua, tặng 1.019 Bằng khen cho tập thể, tặng 2.010 Bằng khen cho cá nhân. 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn, 145 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 72 tập thể lao động xuất sắc. Đã có 105.657 đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.
    Tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua
    Từ thực tế tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, các cấp Công đoàn tỉnh đã càng ngày càng chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua. Nội dung thi đua được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng theo từng chuyên đề, từng đợt. Bên cạnh đó, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục của hoạt động thi đua với mục tiêu ổn định chính trị, phát triển triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Hoạt động công đoàn vừa phải giữ nguyên tắc, vừa linh hoạt mềm dẻo trong hoạt động thực tế; phát huy trí tuệ, sức mạnh của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 
    Hằng năm LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới qua các phong trào và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời. Bên cạnh đó, đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể , phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sáng tạo của đoàn viên, hội viên. Phối hợp với Báo Lào Cai, Báo Lao động, Tạp chí Công đoàn, Tạp chí Thi đua khen thưởng, Thông tấn xã Việt Nam tại Lào Cai, Đài Phát thanh-Truyền hình và các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước; tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Điển hình các đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh (thuộc Công đoàn ngành Y tế); Trường THPT số 1 Lào Cai, Trường Cao đẳng sư phạm, Sở Giáo dục & Đào tạo Lào Cai (thuộc Công đoàn ngành Giáo dục); Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên, Sở NN&PTNN (thuộc Công đoàn Viên chức) ...
    Để giữ vững và phát triển sâu rộng hơn nữa các phong trào, các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm sáng tạo, hiệu quả để tổ chức biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên. Đồng chí Vũ Đức Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai khẳng định: “Phong trào thi đua yêu do các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai phát động đem lại nhiều kết quả đáng mừng; đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất đạt hiệu quả cao. Các cấp công đoàn tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến, đưa hoạt động công đoàn và phong trào đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lào Cai”.
     Phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn để tổ chức hoạt động. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện tốt quy chế thi đua khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm thi đua phù hợp với quy định mới của nhà nước và của công đoàn cấp trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng../.
 
Kim Tuyến 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900