"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315136

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH Kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2018

     Năm 2018 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ngay từ đầu năm Ban Chấp hành CĐCS đã bám sát vào chương trình công tác của Công đoàn Viên chức tỉnh và cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh để xây dựng kế hoạch công tác năm 2018. Ban Chấp hành CĐCS căn cứ vào chỉ đạo của Ban Chi uỷ Chi bộ cơ quan, vận động cán bộ, đoàn viên trong cơ quan tích cực tham mưu tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CĐCS trong 6 tháng đầu năm 2018. 

     Ngay từ đầu năm, công đoàn cơ sở cơ quan đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đảm bảo nội dung, quy trình theo quy định; chỉ đạo ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ, công chức trong cơ quan, việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa CĐCS cơ quan với Thủ trưởng cơ quan. Ban Chấp hành CĐCS đã tham gia cùng Thủ trưởng cơ quan tiếp tục duy trì bữa ăn trưa cho CBCC tại cơ quan, bố trí chỗ nghỉ trưa cho CBCC nhà xa cơ quan. Công đoàn cơ sở, các tổ công đoàn thường xuyên nắm bắt đời sống, việc làm của đoàn viên công đoàn, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên về vật chất, tinh thần gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. 
     Ban chấp hành CĐCS bám sát định hướng tuyên truyền của Công đoàn Viên chức tỉnh, của chi ủy chi bộ tập trung tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh. Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép với các hoạt động của công đoàn để phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đoàn viên. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức tuyên truyền cho 198 lượt đoàn viên công đoàn. Công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. 6 tháng đầu năm 2018 BCH công đoàn đã tiến hành nhận xét đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 01 đồng chí.
    Vận động cán bộ, đoàn viên tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đăng ký và thực hiện phong trào thi đua “Tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những nội dung cụ thể, phù hợp với vị trí công tác của từng cán bộ, đoàn viên. Cán bộ, đoàn viên công đoàn đã phát huy tính sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác tham mưu tổ chức Tết sum vầy, tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2018, tham mưu tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Ngày hội Những giọt máu hồng CNVCLĐ năm 2018, tổ chức giải bóng chuyền CNVCLĐ năm 2018... Đoàn viên công đoàn cơ quan thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc và xung quanh cơ quan, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan tích cực tham gia giúp việc cho lãnh đạo cơ quan trong việc tiếp tục giúp đỡ cho xã Ngải Thầu, Dền Sáng (huyện Bát Xát) xây dựng nông thôn mới.
    Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao trong cơ quan được quan tâm và thường xuyên duy trì thực hiện. Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, công đoàn cơ sở đã phối hợp với cơ quan tổ chức giao lưu Cầu lông giữa các gia đình cán bộ, đoàn viên, người lao động, đã có 08 cặp vận động viên đăng ký tham gia thi đấu ở 02 nội dung. Các hoạt động đã tạo không khí phấn khởi, đoàn kết cho cán bộ, đoàn viên trong cơ quan thi đua lập nhiều thành tích cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. 
    CĐCS cơ quan thường xuyên chăm lo các quyền và lợi ích liên quan đến nữ CNVCLĐ, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan. Ngày 06 tháng 3 năm 2018 toàn thể nữ cán bộ công chức cơ quan đã tham gia chương trình nói chuyện chuyên đề Phụ nữ trong bối cảnh hiện nay, Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai phối hợp với Học viện Blair Singer Việt Nam tổ chức. Nữ cán bộ công chức cơ quan luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện tốt vai trò của người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc.
     Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 2018 cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do CĐCS, cơ quan phát động, tổ chức; phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở. Cán bộ, đoàn viên đã đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới với những nhiệm vụ trọng tâm sau:
    1. Chủ động tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động và Công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên. Tăng cường các hoạt động xã hội, vận động đoàn viên tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo. Thăm hỏi, động viên, tương trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau....
    2. Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy Lào Cai; đặc biệt tuyên truyền nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương. Tiếp tục vận động cán bộ đoàn viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...
    3. Cụ thể hoá nội dung phát động thi đua của Công đoàn Viên chức tỉnh cho phù hợp với đặc thù của cơ quan để phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBCC, đoàn viên công đoàn cơ quan. Tập trung tổ chức có hiệu quả phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Giỏi việc nước, đảm việc nhà; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các phong trào văn nghệ, thể thao... Vận động đoàn viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
    4. Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo đúng quy định, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thu hút toàn thể CBCC, đoàn viên công đoàn nhiệt tình tham gia hưởng ứng các hoạt động do công đoàn tổ chức. 
   5. Sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, tìm cách phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, khích lệ phong trào. 
Đ/c Nguyễn Hữu Long, Thủ trưởng cơ quan; Đ/c Đồng Thị Hồng, Chủ tịch công đoàn cơ sở cơ quan ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và công đoàn cơ sở cơ quan năm 2018  
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho các gia đình
 cán bộ, CNVCLĐ trong cơ quan
Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác Đảng và các đoàn thể cơ quan LĐLĐ tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 
Đồng Hồng - LĐLĐ tỉnh 
Ảnh: Phương Thúy, Đồng Hồng
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900