"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315122

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018

    Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị qua công tác tuyên giáo và báo chí Công đoàn. Đồng thời, động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; viết về công tác xây dựng Đảng của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên trong tổ chức công đoàn, CNVCLĐ góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tích cực thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh Lào Cai chỉ đạo 100% các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018. Khuyến khích các tác phẩm viết về công tác tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của tổ chức Công đoàn như phát triển đảng viên trong CNVCLĐ; công tác thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; gương sáng đảng viên công nhân; xây dựng CĐCS vững mạnh góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; Công đoàn tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách và phản biện xã hội; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4, 5, 6, 7( khóa XII ) của Đảng trong các cấp công đoàn…  

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Bí thư chi bộ LĐLĐ tỉnh triển khai các Nghị quyết, tình hình trong nước, quốc tế, công tác tuyên truyền... tới các đảng viên trong cơ quan LĐLĐ tỉnh
   Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tổ chức Công đoàn; Bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Công đoàn. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại. Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí công đoàn các LĐLĐ các huyện, thành phố; các công đoàn ngành và tương đương có nhiều tác phẩm đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để tham dự giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018.
 
P.T ( LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900