"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315130

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Hiệu quả qua 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

     Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Lào Cai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó có công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới trong đoàn viên, CNVCLĐ. Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng và đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và luôn đi đầu trong công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm, duy trì tốt các hoạt động của Ban chỉ đạo. Chính vì thế, trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới, nhận thức và hành động của CNVCLĐ về phòng chống ma túy đã được nâng lên góp phần tích cực vào giữ vững ổn định ANCT, TTATXH của tỉnh. 

    Để đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đến các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai các hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đoàn viên, CNVCLĐ về PCTP, PCMT và tác hại của ma túy, HIV/AIDS. Đặc biệt, hàng năm LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ”. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: bằng văn bản, tờ rơi, tờ gấp, tổ chức hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp, các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt ở CĐCS; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin công đoàn, trên trang Website Công đoàn Lào Cai. Đồng thời rà soát, thống kê người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy là CNVCLĐ hàng năm để có biện pháp tuyên truyền, giúp đỡ. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện tốt “Trách nhiệm xã hội” của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ, góp phần kiềm chế và làm giảm người nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy mới trong CNVCLĐ, góp phần đáng kể vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.264 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật đang hoạt động tích cực, thường xuyên tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn các cấp đến đoàn viên, CNVCLĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống ma túy và các loại TNXH thông qua việc ký giao ước và cam kết thi đua hàng năm, đưa vào Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngay từ đầu năm. Tiến hành triển khai và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phối hợp cùng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP về Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội. LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và các TNXH đến các cấp công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng với cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Sở Văn hoá Thông tin & Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ; Công an tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh... đặc biệt LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký kết công tác phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
CNVCLĐ tham gia ngày hội những giọt máu hồng CNVCLĐ năm 2018
     Đồng thời, hàng năm LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật 2 đợt theo nội dung tuyên truyền của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời tới tất cả cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc Hội thông qua tại các kỳ họp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 10 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã xuất bản gần 50.000 cuốn Bản tin Công đoàn Lào Cai phản ánh kịp thời các mặt hoạt động công đoàn; nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Đặc biệt có trang riêng về tuyên truyền Chế độ- chính sách- Pháp luật. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng chuyên mục: "Công đoàn Lào Cai" phản ánh kịp thời phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh, đã phát sóng được 240  chuyên mục phát trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh; hàng nghìn tin, bài đăng tải trên chuyên trang “Lao động và Công đoàn” của Báo Lào Cai và thông cổng trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, trên Báo Điện tử Lào Cai; hàng tháng có chuyên trang Tây Bắc trên Báo Lao Động đến năm 2015; Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh đến nay đã có trên 700.600 lượt người truy cập... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tổ chức công đoàn đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm, ma túy trong CNVCLĐ.
      Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển rộng khắp ở các cơ sở. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức giao lưu văn nghệ và thi đấu giao hữu thể thao   trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần ở cơ sở. 10 năm qua, LĐLĐ tỉnh tổ chức thành công 11 giải bóng chuyền, cầu lông và văn nghệ quần chúng trong CNVCLĐ toàn tỉnh thu hút hàng ngàn vận động viên, diễn viên là đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động... Theo báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh, đến nay toàn tỉnh  có trên 40 sân quần vợt, trên 300 câu lạc bộ thể thao trong đó có trên 200 câu lạc bộ thể thao nhiều môn; cùng với việc xây dựng các thiết chế văn hoá, các câu lạc bộ, xây dựng các đội văn nghệ - thể thao và tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao cơ sở được các cấp, các ngành quan tâm và ngày càng phát triển, hiện toàn tỉnh có gần 500 đội văn nghệ xung kích, trên 900 đội bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá ... phối hợp với chuyên môn cùng cấp, phòng Văn hóa các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tính cả giai đoạn từ năm 2013- 2018 đã có 86,44% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” (vượt 6,44% so với chỉ tiêu đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai đề ra); có 95% gia đình CVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa (vượt 5% so với chỉ tiêu đại hội đề ra). Qua 10 năm (2008- 2018) đã có 1.685 cuộc hội nghị, hội thảo tập huấn với 50.565 lượt người; Tuyên truyền trực tiếp và thông tin lưu động được trên 56 cuộc với trên 7.080 lượt người tham gia. Sản phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đã phát hành gồm: 12.650 tờ gấp, sổ tay; trên 50.000  Báo, tạp chí (tờ, cuốn); trên 1540 Pa nô và áp phích.
Giải bóng chuyền CNVCLĐ lần thứ VII năm 2018
     Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên tuyền những chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống ma túy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy của tỉnh. Hướng dẫn các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phòng, chống ma túy đến 100% CNVCLĐ và ĐVCĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Website Công đoàn Lào Cai, phát tờ rơi, tờ gấp ... đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, tập trung tuyên truyền, sâu rộng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, của các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong công nhân, lao động. Đồng thời, tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
PT (LĐLĐ tỉnh )
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900