"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315127

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai

    Trong những năm qua, cùng với sự trưởng thành và phát triển của lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Lào Cai, đội ngũ nữ CNVCLĐ cũng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Dù đảm nhận những trọng trách, công việc khác nhau nhưng các chị luôn năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Liên đoàn lao động tỉnh đẩy mạnh, có sức lan tỏa và ngày càng đi vào chiều sâu đã khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội, góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tổng số nữ CNVCLĐ 25.083 người chiếm tỷ lệ gần 50% trên tổng số CNVCLĐ trong toàn tỉnh (trong đó: nữ CNVCLĐ là người dân tộc thiểu số có 6.551 người; số đảng viên nữ 10.238 người. Một số ngành có số nữ CNVCLĐ chiếm tỷ lệ khá cao như: Ngành Giáo dục và Đào tạo 67%; Ngành Y tế 64%; BHXH 60%; Ngân hàng 60%; Công đoàn viên chức 46%... Nữ CNVCLĐ có mặt trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực công tác song tập trung chủ yếu ở khu vực hành chính sự nghiệp. Nhiều đồng chí đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể, chính trị xã hội… đã và đang phát huy năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua thống kê, có 08 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai (trong đó có 01 đồng chí là Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ);  02 đồng chí là đại biểu Quốc hội; có 18 đồng chí tham gia Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Số nữ trưởng, phó sở, ngành cấp tỉnh và tương đương là 42 người; Số nữ trưởng, phó phòng cấp huyện 253 người; Số nữ là lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường 172 người; Số nữ Hiệu trưởng 428 người, hiệu phó 511 người. Trong hệ thống Công đoàn, số nữ tham gia Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh 13 đồng chí (trong đó Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có 04 đồng chí); Số nữ tham gia BCH Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 130 đồng chí; Số nữ tham gia Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở là 1.749 đồng chí.  
    Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam để tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua đến các cấp công đoàn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nữ công, phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 02 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nữ CNVCLĐ.  
 
Quang cảnh hội nghị lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018
    Các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp tốt với chuyên môn, chính quyền  đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và phong phú như: Hội thi, Hội thảo, tổ chức nói chuyện chuyên đề, hội thi nữ công gia chánh, thi đấu cầu lông, bóng chuyền, bóng đá; giao lưu văn nghệ, thể thao... tiêu biểu trong công tác chỉ đạo này là LĐLĐ thành phố, Công đoàn Viên Chức, Công đoàn Công ty Apatít Việt Nam, LĐLĐ huyện Bảo Yên, Công đoàn ngành Y tế... các hoạt động trên đã thu hút gần 20 nghìn lượt nữ CNVCLĐ tham gia, với số tiền chi cho các hoạt động này gần 3 tỷ đồng.
    Trong công tác chỉ đạo đều gắn với việc tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 31/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 147/KL-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; đặc biệt là tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Lao động; Luật BHXH, Luật BHYT; Nghị định số 85 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; Chương trình hỗ trợ các cháu mồ côi, khuyết tật con CNVCLĐ; tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ; gia đình, trẻ em và công tác dân số-KHHGĐ; Luật phòng chống Bạo lực gia đình; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.  
     Phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy đội ngũ nữ CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động sản xuất và công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả; tự giác học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề… góp phần vào việc đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập gia đình, đây cũng là điều kiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trong những năm qua, chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ không ngừng được nâng lên. Hiện nay, số nữ tham gia học tập chuyên môn nghiệp vụ 3.618 người; Số nữ được tham gia học tập Lý luận chính trị 420 người; Số nữ được tham gia học tập kỹ năng nghề nghiệp 1.706 người; Số nữ có trình độ đại học 12.088 người, trên đại học 483 người.  
      Bên cạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhiều chị còn tham gia nghiên cứu khoa học. Từ năm 2013 đến nay, đã có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của nữ CNVCLĐ được áp dụng, tiêu biểu như: Công đoàn Ngành Y tế; Công đoàn Ngành Giáo dục, Công đoàn Công ty Apatít Việt Nam… Kết quả, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Chuyên đề “Giỏi việc n¬ước, đảm việc nhà” cho 02 tập thể; Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ Chuyên đề “Giỏi việc n¬ước, đảm việc nhà” cho 02 tập thể; tặng Bằng khen cho 27 tập thế, 31 cá nhân; các cấp công đoàn tặng hàng trăm Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 32 cá nhân; Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương ”Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 05 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng lao động sáng tạo cho 04 cá nhân.  
     Các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo được đông đảo nữ CNVCLĐ trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng; Quỹ “Vì người nghèo” được 600 triệu đồng; quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” với số tiền trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ cho 816 chị vay (do các Công đoàn cơ sở tự quản lý, cho vay luân phiên không tính lãi), quỹ “Mái ấm tình thương” được 127,890 triệu đồng đã giúp cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho gia đình nữ CNVCLĐ.  Trong gia đình, nữ CNVCLĐ thực hiện tốt thiên chức và trách nhiệm của mình là người vợ, người mẹ, người con, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình theo tiêu chí thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi, thành đạt. Hàng năm, có trên 95% trở lên gia đình nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.  
     Từ những việc làm, kết quả trên có thể khẳng định, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ tỉnh Lào Cai ngày càng có sức lan tỏa, là động lực giúp chị em phấn đấu vươn lên trong hoạt động xã hội và xây dựng hạnh phúc gia đình; tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ phát huy phẩm chất, năng lực của người phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước./. 
Bài: Sền Thu; 
Ảnh: Phương Thúy (LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900