"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 16/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 326191

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

LĐLĐ tỉnh Lào Cai Giám sát giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

     Từ ngày 4-7/9, LĐLĐ tỉnh Lào Cai chủ trì Đoàn giám sát MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo Đề án 15/ĐA-TU giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

    Đoàn giám sát gồm đại diện MTTQ tỉnh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính, BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh, do đồng chí Vũ Đức Chung, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đã tiến hành giám sát đối với 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp rừng Lào Cai.
Trong quá trình giám sát, đoàn cũng phối hợp lồng ghép tuyên truyền quy chế dân chủ cơ sở, chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN với chủ sử dụng lao động và người lao động tại 2 doanh nghiệp. Qua giám sát cho thấy tại hai đơn vị quản lý 134 lao động, trong đó nữ 23 người, dân tộc 57 người, số tiền nợ BHXH, BHYT và BHTN 393.368.105đ.
Giám sát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà
      Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH như việc ký kết HĐLĐ với NLĐ, đã đăng ký thang lương, bảng lương với các cơ quan chức năng. Nhưng bên cạnh đó đơn vị chưa thực hiện các quy định về quy chế dân chủ cơ sở.
Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp rừng Lào Cai không cung cấp được các tài liệu và hồ sơ liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; các hợp đồng lao động, thang lương, bảng lương và các chứng từ đóng, nộp bảo hiểm.
      Đoàn giám sát chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của 2 doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp rừng Lào Cai phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, Bộ luật Lao động và chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Sau khi kết thúc đoàn, Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo gủi Ủy ban MTTQ tỉnh và Tỉnh ủy Lào Cai về những mặt đã làm được và tồn tại của 2 doanh nghiệp để các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, của tỉnh đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, để góp phần vào sự ổn định ANTT và phát triển KT-XH của tỉnh Lào Cai.
 
Kim Tuyến (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900