"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 21/11/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 321668

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9/2018

    Sáng 14/9/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9 năm 2018.

    Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong khối Tuyên giáo; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các ban thuộc LĐLĐ tỉnh, các Công đoàn ngành và tương đương; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các đơn vị trực thuộc sở; 9 điểm cầu tại các huyện, thành ủy.
    Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe hai chuyên đề, cụ thể: Chuyên đề về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân viên chức lao động. Đại hội sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo đảm quyền lợi người lao động, tích cực xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Thông tin về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận định, trong bối cảnh mới, những bước chuyển mang tính khác biệt đã tác động không chỉ đến giáo viên và người học, mà còn thu hút sự quan tâm của phụ huynh và toàn xã hội. Đổi mới giáo dục phải dựa trên định hướng tổng thể rõ ràng, kiên định. Đặc biệt, khi áp dụng những cái mới, phải ưu tiên sự chuẩn bị kỹ càng một cách đồng bộ về đội ngũ giáo viên, cũng như cơ sở vật chất. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian qua, ngành giáo dục đã chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang phương thức lấy học trò làm trung tâm, đề cao phát triển phẩm chất và năng lực, tính chủ động trong giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.
     Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên, ngành tuyên giáo các tỉnh, thành phố tập trung vào những nội dung sau: Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; làm tốt hơn nữa công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng trong Đảng; xây dựng đội ngũ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, kiên cường, năng lực chuyên môn cao; đẩy mạnh đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch; tiếp tục tuyên truyền quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 6, 7 đến toàn thể cán bộ, đảng viên; phản ánh những cách làm hay, mô hình sinh động, điển hình tiên tiến, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn ngay từ dưới cơ sở khi triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời tuyên truyền kết quả tình hình kinh tế xã hội của đất nước; các hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900