"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 21/11/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 321668

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĂN BÀN TỔ CHỨC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ TẠI UBND XÃ CHIỀNG KEN

     Thực hiện kế hoạch số 108-KH/HU ngày 22/1/2018 của Huyện ủy Văn Bàn về thực hiện đề án số 11 Ban chấp hành đảng bộ khóa XX về “Nâng cao hiệu quả giám sát, phản  biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể - Tổ chức chính trị xã hội và nhân dân huyện Văn Bàn năm 2018”.

     Ngày 16/10/2018  Liên đoàn Lao động huyện Văn Bàn tổ chức giám sát  việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền công, chế độ nâng lương,  BHXH, BHYT, và các chế độ khác đối với đoàn viên, cán bộ, công chức và người Lao động; Giám sát thực hiện quy chế dân chủ và quy chế phối hợp với công đoàn của UBND xã Chiềng Ken. 
     Đoàn giám sát do đồng chí Bùi Ánh Dương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm trưởng đoàn, thành viên là các đồng chí ủy viên BCH lãnh đạo của một số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.
Qua giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của UBND xã Chiềng Ken, UBND xã đã thực hiện tương đối tốt nội dung chi trả các chế độ cho người Lao động như:  tiền lương, tiền công, phụ cấp trách nhiệm, chế độ phép, thai sản, thu nhập tăng thêm và các chế độ khác tương đối đầy đủ. Hàng năm UBND xã đều phối hợp với công đoàn, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, có quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế phối hợp với Công đoàn.
     Tuy nhiên qua nội dung giám sát tại UBND xã, đoàn giám sát phát hiện vẫn còn một nội dung còn tồn tại như việc đóng góp trích nộp bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức và người Lao động của UBND xã chưa kịp thời, tính toán trích sai tỷ lệ đóng góp BHXH, BHYT từ nhiều năm trước dẫn đến đã để nợ tiền bảo hiểm tương đối lớn. 
    Tại buổi giám sát Đồng chí Bùi Ánh Dương – Chủ tịch LĐLĐ huyện trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND xã cần rút kinh nghiệm sâu sắc, quan tâm hơn nữa tới việc thanh toán chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, người Lao động đúng quy định của nhà nước, có kế hoạch thanh toán đầy đủ kinh phí còn nợ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.
     Đoàn giám sát đã chỉ đạo công đoàn cơ sở xã Chiềng Ken quan tâm hơn nữa tới đoàn viên công đoàn, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của UBND xã, kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương. 
     Qua ý kiến của đoàn giám sát, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết quan tâm nhiều hơn nữa tới cán bộ, công chức, người Lao động và giao cho công chức tài chính xã trong thời gian tới cân đối nguồn kinh phí, kịp thời thanh toán chế độ bảo hiểm đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện trong thời gian sơm nhất.
 
Một số hình ảnh của bổi giám sát tại UBND xã Chiềng Ken
Đồng chí Bùi Ánh Dương – Chủ tịch LĐLĐ huyện công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát.
Đoàn viên công đoàn xã phát biểu ý kiến
Đ/C Vấn Gia Lâm cam kết thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của đoàn giám sát.
 
Tin và ảnh
Chu Hồng Hà
CĐCS Phòng Tài chính – KH huyện Văn Bàn
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900