"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 09/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 324889

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH MỚI

 Ngày 01/11/2018, Thông tư 71/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực. Đây là quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

               Theo đó, mức chi tiếp khách tăng so với quy định hiện hành tại Thông tư 01/2010/TT-BTC đơn cử như sau:
              * Đối với đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do Việt Nam chi toàn bộ chi phí trong nước:
              - Tiêu chuẩn về chỗ ở đối với Đoàn khách hạng C:
+ Trưởng đoàn: 2.500.000 đồng/người/ngày (tăng 100.000 đồng);
+ Đoàn viên: 1.800.000 đồng/người/ngày (tăng 100.000 đồng).
              - Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối):
+ Đoàn là khách hạng A: 1.500.000 đồng/ngày/người (tăng 700.000 đồng);
+ Đoàn là khách hạng B: 1.000.000 đồng/ngày/người (tăng 460.000 đồng);
+ Đoàn là khách hạng C: 800.000 đồng/ngày/người (tăng 400.000 đồng);
+ Khách mời quốc tế khác: 600.000 đồng/ngày/người (tăng 330.000 đồng).
               * Đối với chi tiếp khách trong nước:
- Chi giải khát, mức chi: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người (quy định hiện hành là tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày);
- Mức chi mời cơm: 300.000 đồng/suất, đã bao gồm đồ uống (tăng 100.000 đồng).
*  Đối tượng áp dụng: 
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan Trung ương).
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương).
3. Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.
4. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 
Kim Tuyến - ST
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900