"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 20/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 337068

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Tích cực tuyên truyền đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

     Để tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm gần đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị Chỉ thị 34- CT/TU, ngày 13/12/2013 “về việc tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công đoàn trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo bước chuyển biến mới trong công tác dân vận của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XV, XVI trong CNVCLĐ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 
      Hằng năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức “Ngày hội thanh niên công nhân”. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa, Thành phố Lào Cai và Sở lao động Thương binh xã hội tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017, năm 2018 với các nội dung như: thi đấu bóng đá nam; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn về sức khỏe sinh sản, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS; cắt tóc và tạo mẫu tóc và tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, đối thoại giải quyết các vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH; chủ động tham mưu triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo đời sống cho CNLĐ khó khăn; phát triển đoàn viên và CĐCS, tổ chức giải thể thao; hội diễn, liên hoan văn nghệ, hoạt động cụm văn hóa thể thao CNVCLĐ... thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo động lực trong CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất. Các hoạt động Tháng Công nhân đã mang lại quyền lợi vật chất, tinh thần cho đoàn viên, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, kế hoạch SXKD của Doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các xã, kết quả đã đóng góp hàng ngàn ngày công và ủng hộ được trên 4 tỷ đồng; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông cho CNVCLĐ; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác...Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017- 2020” LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện Đề án, chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền cho CNVCLĐ các văn bản của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn, của tỉnh Lào Cai và Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Lào Cai về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Ủy Ban nhân dân tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được các cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chuyên môn cùng cấp, phòng Văn hóa các huyện, thành phố thực hiện tốt. Kết quả có 86,44% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; có 95% gia đình CVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.
    Để công tác tuyên truyền được kịp thời cho người lao động nắm bắt thông tin về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn toàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 96 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” trên sóng phát thanh và sóng truyền hình của tỉnh, với các nội dung: Chăm lo đời sống cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi nhân dịp tết Nguyên đán; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ người lao động phát trên sóng Phát thanh và Truyền hình Lào Cai; tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế, vị trí việc làm...Tiếp tục thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng; Phối hợp với Báo Lao động tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh; phối hợp tuyên truyền trên trang Tây Bắc ra 1 tuần/1 số; Ký chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn  2015 - 2018 với Tạp chí Lao động và Công đoàn. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú. Kết quả đăng tải 2.628 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai, Báo Lao động, trang Website Công đoàn Lào Cai. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong công tác quy hoạch cán bộ LĐLĐ tỉnh đã luôn chủ động xây dựng quy hoạch tạo nguồn đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn, quan tâm tới cán bộ là người dân tộc tiểu số. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các huyện, Thành ủy, Đảng uỷ làm tốt công tác quy hoạch nhân sự cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh, các huyện, thành phố, CĐN và các CĐCS trực thuộc. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn thực hiện tốt việc giám sát, phản biện và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền từ năm 2016- 2018. Giám sát được 03 cuộc, 9 đơn vị với nội dung thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại tại DN; thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trích nộp kinh phí Công đoàn...LĐLĐ tỉnh phối hợp giám sát với MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.
     Trong thời gian tới của Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho đoàn viên, CNVCLĐ và đồng bào dân tộc thấy rõ những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò và trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, cũng cố an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để mọi cán bộ, đoàn viên, người lao động và mọi người dân nhận thức đúng đắn các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường, xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người DTTS đúng với vị trí việc làm theo đề án. Chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền hợp pháp, chính đáng của người lao động; thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại định kỳ giữa thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp với cán bộ, người lao động.  
Phương Thảo (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900