"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 21/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332092

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền cho CNVCLĐ trong tình hình mới

 Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai quan tâm, coi trọng. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Cổ vũ, động viên CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều phương thức mới, đa dạng thông qua các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, tập huấn, tuyên truyền miệng và  các cuộc thi… Trong năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 4.168 cuộc, thu hút 189.917 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tập trung chủ yếu vào đối tượng công nhân, lao động, chủ doanh nghiệp trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong năm 2018 LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 4 lớp tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 480 người lao động và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
Đ/c Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc tại hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp, người lao động năm 2018
Trong năm qua, Công đoàn tỉnh Lào Cai thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời phong trào CNVCLĐ đến đoàn viên và người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thông qua việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Lao động, Báo Lào Cai, Tạp chí Lao động và Công đoàn, chuyên mục “Lao động và Công đoàn” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Website Công đoàn Lào Cai... Bên cạnh những phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Công đoàn Lào Cai tiếp cận, sử dụng các trang Facebook, fanpage để kết nối cộng đồng mạng xã hội rộng rãi, truyền tải những nội dung tuyên truyền, giáo dục với thông điệp ngắn gọn, có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đoàn viên và người lao động.
Fanpage Công đoàn Lào Cai trên mạng xã hội Facebook
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ đó mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn tự soi lại mình, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Kết quả trong năm 2018 các cấp công đoàn đã tổ chức được 1.469 buổi học tập sinh hoạt với sự tham gia 163.379 lượt đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác phát triển đảng viên trong CNVCLĐ, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Năm 2018 đã có 929 công đoàn cơ sở giới thiệu 2.034 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng; có 1.396 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, số CNLĐ được kết nạp và Đảng là 183 đồng chí.  
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ  2018-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2018-2023. Năm 2018 đã có 34.747 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp; có 2.588 CNLĐ được nâng cao trình độ tay nghề bậc thợ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện tại một số đơn vị còn có những hạn chế nhất định. Nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chậm đổi mới, còn nặng về lí luận, nội dung dàn trải, chưa phù hợp, thiếu sự sinh động, chưa sát với yêu cầu cụ thể, đa dạng của từng loại hình cơ sở và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Ở một số nơi, công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được đầu tư đúng mức, nhất là nội dung chính sách, pháp luật lao động, về tổ chức công đoàn cho người lao động và người sử dụng lao động… Do đó, một bộ phận đoàn viên, CNVCLĐ có ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, chưa nắm rõ các chế độ chính sách, pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của chính mình. Người sử dụng lao động ở nhiều doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa ủng hộ, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, né tránh việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp. Từ thực trạng trên, yêu cầu việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền là vô cùng cần thiết, do đó, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần thực hiện một số các giải pháp như sau:
Một là, công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo đức lối sống cho CNVCLĐ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhằm tạo ra những chuyển biến về mặt tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đối với công nhân, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; đối với cán bộ, công chức, viên chức chú trọng năng lực, đạo đức và tác phong phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong tham mưu, giải quyết công việc.
Hai là, hình thức tuyên truyền vận động phải phù hợp, có ảnh hưởng sâu sắc đối với công nhân như: Tuyên truyền miệng, nêu gương người tốt việc tốt, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, phổ biến pháp luật, làm cho họ hiểu hơn về các chế độ chính sách, những quyền lợi được hưởng, nghĩa vụ phải đóng góp cho xã hội, cho doanh nghiệp từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.
Ba là, chăm lo, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ đoàn viên và NLĐ vững vàng về tư tưởng, tâm huyết với nghề nghiệp, tay nghề giỏi, gắn bó và tích cực xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và không ngừng phát triển.
Bốn là, quan tâm, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, vận động. Đây phải là những hạt nhân có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, tâm huyết, nhiệt tình, phải thực sự là những người có năng lực, hiểu biết về kiến thức pháp luật, có phương pháp tuyên truyền sinh động, sáng tạo.
Năm là, cần đặc biệt quan tâm về việc soạn thảo, phát hành thông tin tài liệu đến đoàn viên, CNVCLĐ với nội dung thiết thực, cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung công tác tuyên truyền  phải bám sát thực tiễn đời sống, sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng tập trung những vấn đề thiết yếu mà xã hội nói chung, CNVCLĐ nói riêng đang quan tâm.
Sáu là, bên cạnh việc tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử, Chuyên mục Lao động và Công đoàn, trên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình, công đoàn cần khai thác hiệu quả lợi ích của mạng xã hội đem lại, đồng thời lập các trang, nhóm nội bộ trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Instagram… để tuyên truyền, giáo dục, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm, uốn nắn các biểu hiện sai lệch về tư tưởng đạo đức và lối sống, định hướng dư luận trong đoàn viên, CNVCLĐ. 
Trong những năm tới, đất nước hội nhập sâu rộng với nhiều thời cơ và thách thức đối với hoạt động công đoàn, công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ chính là chìa khóa vàng trong việc xây dựng hình mẫu công nhân lao động vững vàng, tiên phong đương đầu với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Do vậy, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ, có những bứt phá trong việc thay đổi nội dung, phương thức hoạt động; phải thực sự là tổ chức tập hợp được người lao động, là chỗ dựa vững chắc của giai cấp công nhân Việt Nam.
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900