"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336838

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

     Công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức và người lao động   bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong 4 năm qua (2014 - 2018), các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có nhiều biện pháp đồng bộ đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Lào Cai, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã thường xuyên duy trì các mặt hoạt động về công tác phổ biến, tuyên truyền về công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, chính vì vậy trong những năm qua, tình hình chính trị an ninh quốc phòng trong tỉnh được giữ vững và ổn định; đời sống CNVCLĐ ngày càng được cải thiện. Đặc biệt là công tác chấp hành giữ gìn trật tự An toàn giao thông trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và khu dân cư được ổn định, kết quả giảm đáng kể số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. 

     Để công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đảm bảo an toàn và trật tự ATGT đạt được hiệu quả cao, hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch năm và vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia Tháng An toàn giao thông. Từ năm 2014- 2018, LĐLĐ tỉnh xây dựng 15 văn bản hướng dẫn triển khai đến các cấp Công đoàn trong tỉnh về công tác ATGT. Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn với triển khai tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, công tác tham gia giữ gìn trật tự ATGT cho các đồng chí là ủy viên BCH, ủy viên UBKT, cán bộ Công đoàn chủ chốt các cấp, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; sau hội nghị cấp tỉnh, các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương tiếp tục triển khai phổ biến, tuyên truyền đến các cơ sở  và đoàn viên, CNVCLĐ thuộc ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các luật về giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt ... góp phần làm thay đổi về nhận thức và hành động của đội ngũ CNVCLĐ, đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai để tuyên truyền kịp thời các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự ATGT đến CNVCLĐ. Tăng cường tuyên truyền trên Đài PT- TH tỉnh, Báo Lào Cai, trang Website Công đoàn Lào Cai, vận động đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành Luật ATGT, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của CNVCLĐ trong cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, ATGT của các ngành chức năng và chính quyền các cấp; gắn công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đối với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và chính quyền các cấp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nhiều hình thức phù hợp để đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức rõ hiểm họa trật tự, an toàn giao thông; mỗi người khi tham gia giao thông thấy rõ được trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật về giao thông,  thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”. Tích cực biểu dương gương người tốt, việc tốt; phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật về trật tự, ATGT. Các cấp công đoàn cần đổi mới các nội dung tuyên truyền về ATGT đồng thời gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định rõ việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, CNVCLĐ... kết quả đã có 95% công đoàn cơ sở và trên 95% CNVCLĐ đã được tuyên truyền về công tác ATGT. Số người khi tham gia giao thông đã tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia ở quốc lộ đạt 95%; ở vùng sâu, vùng xa đạt trên 70% số người đội mũ bảo hiểm. Các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cở sở đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh, cán bộ CNVCLĐ về công tác ATGT cho trên 4.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã tham gia hơn 98 cuộc mít tinh, diễu hành, cổ động tuyên truyền, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về ATGT với 9.850 lượt người tham gia; các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các ngành thành viên cấp phát hơn 3.000 cuốn sổ tay về Luật Giao thông đường bộ và trên 10.200 tờ rơi, tờ gấp tranh cổ động đến CNVCLĐ đóng trên địa bàn tỉnh. Hơn 1.816 pa nô, áp phích, khẩu hiệu trên các trụ sở cơ quan đơn vị và các trục đường chính nhân các ngày lễ lớn trong năm và những tháng cao điểm về thực hiện công tác trật tự ATGT của tỉnh. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018
   Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên 520 tin, bài, ảnh có chất lượng được đăng tải trên Đài PT- TH tỉnh, Đài tuyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố, Báo Lào Cai, Báo Lao Động và tạp chí Lao động và công đoàn… LĐLĐ tỉnh tích cực tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền ATGT. Chú trọng trong tháng ATGT và dịp lễ, tết, hàng năm LĐLĐ tỉnh đã thực hiện mỗi tháng ra 1/2 trang báo về hoạt động Công đoàn. Đẩy mạnh việc tuyên truyền viết tin, bài ảnh trên trang Website Công đoàn Lào Cai trong đó có chuyên trang về Chế độ- chính sách- pháp luật phản ánh kịp thời phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh thực hiện tốt công tác ATGT. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tổ chức công đoàn đã góp phần đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên rõ rệt, ý thức chấp hành Luật giao thông của người lao động ngày càng tốt hơn, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên đường. Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai, từ năm 2014 đến nay,  trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 492 vụ tai nạn giao thông. Nhìn chung trong 4 năm từ năm 2014 đến năm 2018 số vụ TNGT và số người chết trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm sau giảm so với năm trước.  
 
    Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền vận động CNVCLĐ về giữ gìn trật tự ATGT, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn. Hàng năm xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động và triển khai phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến công tác giữ gìn trật tự ATGT; Đồng thời tổ chức tiến hành sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên khích lệ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phổ biến luật ATGT ở cơ sở.  
 PT: (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900