"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 14/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 314530

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả nổi bật trong chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên vận ở phường Nam Cường, thành phố Lào Cai

    Phát huy vai trò chủ động, quyết tâm trong chỉ đạo của Đảng ủy, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể, kết quả công tác tuyên vận tháng 11 và hoạt động Ban tuyên vận, các tổ tuyên vận của phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ tháng 12 cũng được thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, sát với thực tiễn.

    Đảng ủy phường đã ban hành thông báo kết luận hội nghị BCH Đảng ủy lần thứ 43 chỉ đạo Ban tuyên vận phối hợp tốt với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, các chi bộ tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban hành kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 21/11/2018 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Qua đó chỉ đạo các chi bộ tăng cường lãnh đạo công tác tuyên vận và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
    Vai trò chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy trong thực hiện công tác tuyên vận được thể hiện rõ nét. Đảng ủy Phường Nam Cường đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư  tưởng, nắm bắt dư luận xã hội; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm của tỉnh, của thành phố. Chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phối hợp với Ban tuyên vận thường xuyên bám sát tổ dân phố để nắm bắt tình tình và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện các khâu của hội nghị tuyên vận được thực hiện chu đáo. Đảng uỷ chỉ đạo Ban tuyên vận tham mưu xây dựng chương trình hội nghị, maket hội nghị; phân công báo cáo viên; biên soạn tài liệu thông tin thời sự của phường; xây dựng dự thảo báo cáo tuyên vận tháng 11; đánh giá chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận theo đúng Quy định; tuyên truyền phổ biến, giáo dục, pháp luật. Chất lượng xây dựng mục tiêu, kế hoạch tuyên vận trong tháng bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn tại cơ sở để thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng. 
    Ban Tuyên vận đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành uỷ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các nhiệm vụ chính trị của địa phương để tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận trong tháng sát với tình hình thực tế của từng khu dân cư, kết quả thực hiện các mục tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong tháng, Ban Tuyên vận chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên xuống dự họp 8/8 tổ tuyên vận để nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát việc hoạt động, tổ chức hội nghị tuyên vận hàng tháng đối với các tổ tuyên vận. Tổ chức tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, những khó khăn vướng mắc tổng hợp báo cáo trước hội nghị tuyên vận hàng tháng để có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm tránh những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tránh đơn thư vượt cấp hoặc khiếu kiện. Kết quả trong tháng 11, Ban Tuyên vận phường tự chấm điểm được 95 điểm, đạt loại tốt; 8/8 tổ tuyên vận đạt loại tốt.
    Ban Tuyên vận phường phối hợp với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ của cấp ủy và cơ quan ngành dọc cấp trên, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường; công tác quản lý đất đai, xây dựng đô thị, các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh, phân loại rác thải rắn tại nguồn...; phối hợp vận động nhân dân chấp hành tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng, công tác quản lý đất đai theo Chỉ thị số 13 của Thành ủy, trong tháng tuyên truyền vận động 05 hộ trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu dân cư số 5 và khu dân cư số 6. 
    Ban Tuyên vận phường tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên truyền gương người tốt việc tốt, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ việc “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể.
    Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thu nộp các khoản thuế, quỹ đến ngày 30/11/2018 là 205.120.000 đồng đạt 106% kế hoạch giao; tổng thu ngân sách nhà nước tính đến hết 30/11/2018 là 19.844.368.000 đồng đạt 474% kế hoạch thành phố giao; thu tiền ủng hộ quỹ chung tay hỗ trợ nhà ở người có công được 43.481.000 đồng; tuyên truyền nhân dân chủ động trồng, chăm sóc và thu hoạch rau các loại, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng. Tiếp tục đôn đốc hoàn thiện hồ sơ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Duy trì thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy 3 giai đoạn, 02 hình thức; công tác quản lý đô thị, đất đai ổn định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 
Trong tháng các tổ tuyên vận đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với nội dung như các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh, tuyên truyền ngày Đại đoàn kết toàn đân tộc 18/11, tuyên truyền Kế hoạch số 85 của UBND phường về đợt ra quân cao điểm xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và TTAT giao thông trên địa bàn phường năm 2018. Duy trì đề án phân loại rác thải tại nguồn, không đổ rác bừa bãi, rác thải phải được thu gom đổ đúng giờ quy định. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản, nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng với sự tham gia của hơn 1.000 hộ dân.
     Phát huy kết quả đạt được trong tháng 11 và để khắc phục một số tồn tại, Đảng ủy phường Nam Cường xác định các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên vận tháng 12 gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Tuyên vận, tổ tuyên vận. Đây là căn cứ quan trọng để Đảng ủy phường đánh giá, chấm điểm, phân xếp loại các đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 là tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 12/2018; tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền các nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn phường; thực hiện tốt công tác phân loại rác thải rắn tại nguồn; tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 85 về đợt ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng và TTATGT trên địa bàn phường; vận động nhân dân tập trung chăm sóc thu hoạch rau mầu kịp thời vụ; kiểm tra hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.../. 
Đ/c Trần Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên vận chủ trì hội nghị
 
 Bài và ảnh: Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900