"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 18/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315138

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

LĐLĐ tỉnh Lào Cai Tham gia giám sát theo Đề án số 15 của Tỉnh ủy

 Căn cứ Kế hoạch số 307/KH-MTTQ ngày 16/10/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc giám sát các khoản thu của học sinh tại một số trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.    

Trong 2 ngày 19-20/12, Đoàn giám tại Trường Trung học cơ sở xã Hợp Thành và xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) do đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn và đại diện LĐLĐ, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Sở Tài Chính, Hội cựu chiến binh. 
 Việc thực hiện các chương trình giám sát được thực hiện theo đúng hướng dẫn về quy trình giám sát, có sự thống nhất giữa các thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các nội dung được giám sát. Tại mỗi điểm trường đoàn giám sát chia sẻ những khó khăn của các thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ giáo viên. Sau 02 ngày làm việc đoàn đã có báo cáo tổng hợp gủi Thường trực UBMTTQ tỉnh tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy.  
Giám sát tại Trường Trung học cơ sở xã Hợp Thành
Qua việc giám sát MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị  và Đề án 15/ĐA-TU của Tỉnh ủy Lào Cai về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.
Kim Tuyến (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900