"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315120

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Phát huy vai trò của các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai trong công tác tuyên truyền góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh

 

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XVI công đoàn Lào Cai
Tuyên truyền giáo dục là một trong ba chức năng của tổ chức công đoàn. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vai trò của Công đoàn trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Nhận thức đúng là tiền đề tiên quyết để hành động thực hiện của mỗi cá nhân mới đúng, mới có thể vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho CNVCLĐ, trong năm qua, bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và những định hướng nội dung công tác tuyên truyền theo từng thời điểm của cấp ủy đảng và của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền cả về nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động để sát với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia; giúp cho người lao động, người sử dụng lao động nâng cao về nhận thức, thực hiện tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác tuyên truyền vẫn còn bộc lộ một số tồn tại đó là nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục ở một số ít đơn vị còn chậm đổi mới, còn nặng về lí luận, nội dung chưa phù hợp, chưa sát với yêu cầu cụ thể, đa dạng của từng loại hình ở cơ sở và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Ở một số nơi, công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được đầu tư đúng mức. Nguyên nhân là do một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, chủ doanh nghiệp nhận thức về công đoàn chưa đầy đủ, chư¬a tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động vì vậy ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên giáo nói riêng và hoạt động công đoàn nói chung. Cán bộ công đoàn cơ sở 100% là kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác công đoàn cũng như hoạt động tuyên truyền của công đoàn chưa được nhiều. 
Để khắc phục tồn tại đó, năm 2018 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền phổ biến kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghị quyết Công đoàn các cấp... Chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện đổi mới về hình thức tuyên truyền, hướng về cơ sở, về người lao động; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin tuyên truyền kịp thời về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các ngành, địa phương, đơn vị. Năm 2018 là năm diễn ra Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm thứ ba thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, chính vì vậy các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết công đoàn các cấp được 4.168 buổi, thu hút 189.917 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CNVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai thực hiện. Trong năm, các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 1.993 buổi cho 52.718 lượt CNVCLĐ tham gia. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 4 lớp tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 480 người lao động và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2018
LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2018 thiết thực, hiệu quả đối với người lao động. Tăng cường các hoạt động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp quan tâm chăm lo đến, đời sống, việc làm của người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; rà soát lại các phương án phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tập huấn về ATVSLĐ, PCCN; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp; tổ chức khảo sát các hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân năm 2018 và tổ chức khen thưởng cho 89 đoàn viên công đoàn là công nhân lao động trực tiếp. Chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia với chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp, con CNVCLĐ mồ côi, tật nguyền.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ học tập và làm theo. Trong năm 2018 các cấp công đã tổ chức được 1.469 cuộc học tập sinh hoạt với sự tham gia 163.379 lượt CNVCLĐ; đồng thời các cấp công đoàn đã làm tốt công tác phát triển đảng viên trong CNVCLĐ, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Năm 2018 đã có 929 công đoàn cơ sở phối hợp giới thiệu 2.034 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng; có 1.396 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó số CNLĐ được kết nạp và Đảng là 183 đồng chí.  
Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức và NLĐ được quan tâm thực hiện, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, địa phương, chào mừng Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Đại hội  XII Công đoàn Việt Nam các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch tổ chức giải bóng chuyền CNVCLĐ lần thứ VII năm 2018 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, giải thi đấu diễn ra trong 3 ngày, tham dự giải có 150 VĐV đến từ 13 Công đoàn cấp trên cở sở. Trong năm 2018 số CĐCS có tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao là 1.209 đơn vị, thu hút 28.301 lượt CNVCLĐ tham gia, nhiều đơn vị tổ chức tốt hoạt động này. 
Công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn được các cấp công đoàn nhiệt liệt hưởng ứng. Trong năm 2018, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện 24 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai”, các cấp công đoàn phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên Đài PT-TH của địa phương. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Bên cạnh những phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Công đoàn Lào Cai tiếp cận, sử dụng các trang Facebook, fanpage để kết nối cộng đồng mạng xã hội rộng rãi, truyền tải những nội dung tuyên truyền, giáo dục với thông điệp ngắn gọn, có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đoàn viên và người lao động.
Có thể khẳng định rằng, Công đoàn Lào Cai đang có bước đổi mới đột phá trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn sẽ đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Bài: Đồng Hồng - LĐLĐ tỉnh Lào Cai 
Ảnh: Đồng Hồng - Phương Thúy
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900