"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 21/09/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 309143

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018

 Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp trong việc triển khai lồng ghép các vấn đề về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Xác định thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là nhiệm vụ quan trọng, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về Pháp lệnh dân số; tổ chức tốt các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Đồng chí Vũ Đức Chung – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đ/c lãnh đạo Công đoàn
 Công ty Apatít Việt Nam trao hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
 sữa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”
 Trong năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nữ CNVCLĐ, tổ chức tuyên truyền kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chính sách liên quan đến công tác dân số - KHHGĐ; tiếp tục thực hiện Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình... Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật hôn nhân và gia đình; tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Kết quả, năm 2018 các cấp công đoàn đã tổ chức với 4.105 buổi tuyên truyền, thu hút trên 39 nghìn lượt người tham gia. 
Công tác tuyên truyền pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ trong các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, trong đó chú trọng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí… tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; Chương trình hỗ trợ lao động nữ; hỗ trợ các cháu mồ côi, khuyết tật con CNVCLĐ; tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ; Luật phòng, chống bạo lực gia; công tác dân số SKSS-KHHGĐ trong nữ CNVCLĐ.
Tiết mục múa “Một gia đình nhỏ- Một hạnh phúc to” trong hội nghị biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc 
Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức lồng ghép nội dung công tác dân số - KHHGĐ vào các buổi tuyên truyền, tập huấn, hội thi, nói chuyện chuyên đề; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và của Tổng Liên đoàn; Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số và Kế hoạch hóa gia đình tập trung các vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng dân số, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến kiến thức về gia đình, về bình đẳng giới... tổ chức vào các sự kiện trong năm, các ngày kỷ niệm của địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp với nhiều hình thức, đa dạng và phong phú nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; trong Tháng công nhân; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Dân số Thế giới 11/7; Tháng hành động vì trẻ em; ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12)... đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.
Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ cùng nhau thực hiện tốt chính sách dân số/KHHGĐ; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của CNVCLĐ đối với công tác dân số/KHHGĐ; thực hiện mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.  
Thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình, các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức cho nữ CNVCLĐ khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành; theo số liệu thống kê của các đơn vị đến thời điểm báo cáo số nữ CNVCLĐ đặt vòng là 4.967 người; số nam và  nữ được triệt sản 164 người; số sử dụng thuốc tránh thai 5.205 người; số người dùng bao cao su 5.227 người; số người sử dụng các biện pháp khác 4.410 người; số nữ trong độ tuổi sinh đẻ (18-49 tuổi) là 16.586 người; số nữ CNVCLĐ nạo hút thai 811 người; số người sinh con thứ 3 là 33 người. 
Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trong nữ CNVCLĐ, đây là hoạt động truyền thông thường niên về công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ; các hoạt động truyền thông Dân số-KHHGĐ đã tạo được sự chuyển biến tích cực về công tác Dân số-KHHGĐ trong đội ngũ CNVCLĐ; với nội dung, phương pháp tuyên truyền đổi mới đa dạng, tích cực, phù hợp với mọi đối tượng và điều kiện thực tế của đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số-KHHGĐ nhằm củng cố, bổ sung các kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức cho cán bộ, CNVCLĐ về công tác Dân số-KHHGĐ; hướng tới thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, chuyển đổi nhận thức, hành vi bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVCLĐ; tránh các nhận thức phong kiến lạc hậu về giới trong CNVCLĐ.
 Kết quả năm 2018, với số liệu thống kê của công đoàn các cấp; số công đoàn   phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ 687 đơn vị; số nữ CNVCLĐ được khám sức khỏe định kỳ 12.349 người; số nữ CNVCLĐ mắc bệnh phụ khoa 3.749 người; số nữ CNVCLĐ mắc bệnh được điều trị 3.574 người; Số đơn vị, doanh nghiệp có phòng y tế 323 đơn vị. Số CĐCS tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ 930 đơn vị.
Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho nữ CNVCLĐ, con CNVCLĐ được các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp quan tâm thực hiện. Trong năm 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu là con CNVCLĐ mồ côi, khuyết tật. Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã trợ cấp thăm hỏi và trao 723 xuất quà cho 396 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và 327 cháu con CNVCLĐ bị mồ côi, khuyết tật với tổng số tiền 304.100.000 đồng; thăm và tặng quà cho các cháu mồ côi tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai với số tiền 4.500.000 đồng. 
LĐLĐ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam 40 xuất quà với số tiền 20 triệu đồng cho các cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6; Tết Trung thu các cấp công đoàn tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng cho các cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi 23.922 cháu, với tổng số tiền trên 4.946.440.000 đồng.
 LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ được 10 hộ gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà, làm nhà “Mái ấm Công đoàn” (trong đó 09 nhà mới và sửa chữa 01 nhà) với số tiền là 315 triệu đồng.   
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác Dân số/KHHGĐ; tiếp tục tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; thực hiện có hiệu quả Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong CNVCLĐ. 
- Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Dân số Thế giới 11/7; Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12); Ngày Dân số Việt Nam (26/12)... tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với các thông tin, dịch vụ về công tác Dân số/KHHGĐ để người lao động tự nguyện tham gia tốt việc thực hiện chính sách Dân số/KHHGĐ nhất là đối với công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. 
- Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức cho CNVCLĐ tham gia khám sức khỏe định kỳ; động viên 100% chị em đi khám thai đầy đủ theo định kỳ, tiêm phòng vắc-xin uốn ván; vận động lao động nữ khi mang thai, quan tâm việc thực hiện tiêm phòng, chăm sóc sức khỏe và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ.  
- Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của người lao động, đặc biệt đối với lao động nữ.
 
 Bài và ảnh: Sền Thu; ảnh: PT 
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900