"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336871

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả triển khai thực hiện công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2013-2018

 Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh, số lượng nữ CNVCLĐ ngày càng được nâng lên. Hiện nay, tổng số nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh Lào Cai là 24.639 người, chiếm tỷ lệ gần 50% trên tổng số CNVCLĐ; Số nữ CNVCLĐ có trình độ chuyên môn đại học chiếm tỷ lệ 52,9%; Số nữ có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp lý luận chính trị chiếm tỷ lệ 10,5%. Số Ban nữ công quần chúng 1.017 (trong đó Ban nữ công công đoàn cấp trên cơ sở là 15 đơn vị; số Ban nữ công công đoàn cơ sở 1.002 đơn vị); số ủy viên Ban nữ công quần chúng và cán bộ làm công tác nữ công là 3.153 người; Số nữ tham gia BCH công đoàn các cấp là 3.161 người. Một số ngành có nữ CNVCLĐ chiếm tỷ lệ khá cao, như: Ngành Giáo dục và Đào tạo 67%; Ngành Y tế 63%... 

Các đ/c Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trao Bằng khen và quà cho cán bộ nữ công tiêu biểu giai đoạn 2013-2018
Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nữ CNVCLĐ, tổ chức tuyên truyền kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chính sách có liên quan đến lao động nữ và trẻ em; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 31/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 147/KL-TLĐ ngày 4/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/1/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Kết quả, công tác tuyên truyền đã có 1.289  CĐCS tổ chức với 6.242 buổi, thu hút trên 129 nghìn lượt người tham gia.  
Trong giai đoạn 2013 – 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn: 01 lớp “Truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động” và 01 lớp về phòng chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ cho cán bộ đoàn viên, cán bộ chủ chốt công đoàn, trưởng ban nữ công công đoàn các cấp với trên 200 người tham gia; cấp phát tài liệu cho các cấp công đoàn trong tỉnh là 2.189 cuốn sổ tay công tác nữ công, nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức về giới và bình đẳng giới, về công tác Dân số - SKSS/KHHGĐ, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nữ CNVCLĐ và trẻ em.  
Cùng với các hoạt động chào mừng kỷ niệm nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày Gia đình Việt Nam 28/6; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10... các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn, Hội phụ nữ, Ban VSTBPN đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và phong phú như: Tổ chức nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thi nữ công gia chánh, thi đấu cầu lông, bóng chuyền hơi; giao lưu văn nghệ, thể thao... thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương 15 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016 – 2018. 
  Công tác cán bộ nữ từng bước được nâng lên, đã khẳng định vai trò, vị thế phụ nữ trong hệ thống chính trị, trong mọi lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nữ CNVCLĐ được các cấp quan tâm, số nữ được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ có 9.403 chị; lý luận chính trị 3.225 chị; tin học 3.495 chị, ngoại ngữ 3.521chị. Từ năm 2013 đến nay, số nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có bằng Tiến sỹ 6 chị; số nữ cán bộ có bằng Thạc sỹ 614 chị; số nữ CNVCLĐ có trình độ đại học: 50,45%; Cao đẳng: 16,87%; Trung cấp: 22,35%; sơ cấp: 3,75%; số chưa qua đào tạo còn 1,37%; số nữ được đào tạo nghề ngắn hạn: 2,70%. Tỷ lệ nữ tham gia Đại biểu quốc hội đạt 33,33%; nữ tham gia HĐND các cấp đạt 31,08% (trong đó đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 33,93%); số nữ tham gia Ban chấp hành Tỉnh ủy đạt 15,38%. Nữ tham gia BCH công đoàn các cấp đạt 42,74% (vượt 12,74% so chỉ tiêu đại hội đề ra); số nữ trưởng, phó phòng cấp tỉnh là 220 chị, cấp huyện là 186; số nữ Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học là 988 chị; Số nữ được đề bạt, bổ nhiệm: 588 người; Số nữ tham gia cấp ủy: 615 người (trong đó: Cấp xã, phường: 346 người; Cấp huyện, tp: 215 người; Cấp tỉnh: 54 người).  
 Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức cho nữ CNVCLĐ khám sức khỏe định kỳ, theo số liệu thống kê của các đơn vị đến thời điểm báo cáo số nữ được tham gia khám sức khỏe là 97.600 lượt người (chủ yếu là khám theo BHXH); số nữ CNVCLĐ đặt vòng là 18.347 người; số nữ được triệt sản 15 người; số người sử dụng thuốc tránh thai 26.177 người; số người dùng bao cao su 32.529 người; số người sử dụng các biện pháp khác 48.934 người; số nữ trong độ tuổi sinh đẻ (18-49 tuổi) là 21.860 người; số nữ CNVCLĐ mắc bệnh phụ khoa 14.729 người; số nữ CNVCLĐ mắc bệnh được điều trị 13.495 người; Số đơn vị, doanh nghiệp có phòng y tế 225 đơn vị.   
Các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh, trong 5 năm qua  các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cháu mồ côi, khuyết tật con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, khen th¬ưởng các cháu vượt khó học giỏi nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, tổng kết năm học... cho 41.150 l¬ượt cháu với trị giá 6,924 tỷ đồng (trong đó LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã trợ cấp thăm hỏi là 2 tỷ 346 triệu đồng). LĐLĐ tỉnh tiếp nhận từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam; Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động; Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam với tổng số  tiền hỗ trợ 298 triệu đồng và nhiều hiện vật gồm 2.500 chiếc cặp phao cứu sinh; tặng 20 chiếc chăn xuân hè, 500 áo ấm; 15.000 cuốn vở. Nữ CNVCLĐ trong toàn tỉnh tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” với số tiền trên 6 tỷ đồng cho 816 chị vay (do các Công đoàn cơ sở tự quản lý, cho vay luân phiên không tính lãi); quỹ “Mái ấm tình thương” được 127.890.000đồng, đã giúp cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho gia đình.  
 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã trợ cấp cho 271 gia đình nữ CNVCLĐ bị thiệt hại nhà ở với trị giá là 135.500.000 đồng; hỗ trợ cho 39 gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà mới và sửa chữa nhà từ quỹ “Xã hội Công đoàn” với tổng số tiền là 900 triệu đồng (trong đó làm nhà mới 21 nhà và sửa chữa 18 nhà).  
Thực hiện Chương trình công tác phối hợp, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo công tác vận động nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022; tổ chức gặp mặt 76 nữ đại biểu dự Đaị hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề: Phụ nữ trong bối cảnh hiện nay, cùng với 400 đại biểu nữ là đại diện khối lực lượng vũ trang Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công 9 huyện/TP; đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ các xã/phường, thành phố tham gia. 
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng. Kết quả hàng năm có 87 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc n¬ước, đảm việc nhà” cấp cơ sở (Vượt 2% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra); có trên 95% gia đình nữ CNVCLĐ đạt gia đình văn hoá. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho 04 nữ CNVCLĐ; tặng Cờ Chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 02 tập thể; Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ Chuyên đề “Giỏi việc n¬ước, đảm việc nhà” cho 03 tập thể; tặng Bằng khen cho 46 tập thế, 53 cá nhân; Có 05 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 32 cá nhân. 
Để thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2019-2023, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
  - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 31/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/1/2011 của Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nữ CNVCLĐ. 
 - Các cấp Công đoàn tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ nữ cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn; làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên nữ. Củng cố, kiện toàn Ban nữ công công đoàn các cấp.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động tạo nguồn vốn, cho vay vốn từ quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo”, quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” để tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ tăng thêm thu nhập; tích cực tham gia đóng góp ủng hộ quỹ “Xã hội Công đoàn”; các hoạt động xã hội quan tâm, chăm lo cho nữ CNVCLĐ nghèo, các cháu mồ côi, khuyết tật con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
                                         
Bài và ảnh: Sền Thu 
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900