"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 21/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332091

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả qua 3 năm triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong CNVCLĐ

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng, góp phần truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn đến với CNVCLĐ toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của CNVCLĐ góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh và của đất nước. Đặc biệt, trong năm 2016 thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 25/3/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tích cực chỉ đạo   100% các cấp công đoàn tổ chức triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Kịp thời tuyên truyền các luật, bộ luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp, trong hai đợt tuyên truyền pháp luật hàng năm theo kế hoạch của Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai. Thường xuyên đổi mới những nội dung tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh chính vì thế đội ngũ CNVCLĐ trong toàn tỉnh luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm công tác và tích cực lao động sản xuất. 

Hội nghị đối thoại, tuyên truyền BHXH,BHYT, BHTN cho
doanh nghiệp và người lao động năm 2018
Để đạt được kết quả cao trong công tác tuyên truyền các đạo luật, hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn để nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của người lao động và dư luận xã hội, nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Tiếp tục duy trì đội ngũ báo cáo viên công đoàn tỉnh Lào Cai với 28 đồng chí là cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp. Các công đoàn cấp trên cơ sở đã kiện toàn, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật với 1.264 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật phục vụ cho công tác PBGDPL ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt I, đợt II của tỉnh và “Ngày pháp luật” trong CNLĐ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ngay tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh hàng năm,  phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng, quản lý các “Tủ sách pháp luật”, “Ngăn sách pháp luật” để phục vụ cho người lao động có điều kiện học tập, nghiên cứu ngay tại cơ sở. Hiện nay các cấp công đoàn đều đã có tủ sách, ngăn sách pháp luật, hiện nay toàn tỉnh đã có 1.250 tủ sách, ngăn sách, túi sách và giỏ sách pháp luật với tổng số 3.487 đầu sách pháp luật. Bên cạnh đó, từ 2016 đến năm 2018, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt tổ công đoàn gắn với những ngày lễ kỷ niệm và định hướng công tác tuyên truyền cao điểm trong tháng công nhân hằng năm chỉ tính riêng năm 2016: Thực hiện Chương trình 1027/CTr-BCH về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động, các cấp công đoàn đã triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt I, đợt II năm 2016, tuyên truyền phổ biến kịp thời các chính sách, pháp luật mới ban hành đến đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp tục tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH và các Nghị định hướng dẫn thực hiện...đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn cho 360 cán bộ công đoàn và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại LĐLĐ thành phố Lào Cai, LĐLĐ huyện Bảo Thắng, Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn ngành GTVT, Công đoàn ngành Công  góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp công đoàn trong tỉnh treo 1.200 băng Zôn, Panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trong “Tháng Công nhân” năm 2016, trên các trục đường chính, các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo không khí phấn khởi hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong “Tháng Công nhân” năm 2017 đã tổ chức treo gần 1.346 băng zôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo không khí phấn khởi hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm 2018, LĐLĐ đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh  tổ chức Ngày hội“ Những giọt máu hồng CNVCLĐ Lào Cai” đã tư vấn pháp luật cho 90 người lao động; tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt I cho cán bộ chủ chốt cấp Công ty thuộc công đoàn Apa tít việt Nam với 160 lượt người tham gia; Tuyên truyền pháp luật đợt II tại LĐLĐ huyện Bảo Yên;  phát 1.260 tờ rơi, tờ gấp về pháp luật Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. LĐLĐ tỉnh đã cấp phát 2000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật nằm trong chương trình thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”; phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn với 480 học viên được tuyên truyền về đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp, người lao động năm 2018. Trong 3 năm, từ năm 2016 đến 2018, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi tập huấn, tọa đàm, họp cơ quan, sinh hoạt tổ công đoàn... tổ chức tuyên truyền lồng ghép các đạo luật được 4.928 buổi thu hút 180.708 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục nắm bắt tình hình quan hệ lao động ở cơ sở, doanh nghiệp; kịp thời tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động. 
LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ viết các tin, bài đăng tải trên Báo Lào Cai và Báo Lao động từ đầu năm LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 72 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” trên sóng PT-TH  của tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của địa phương. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng đặc biệt là có một trang về chính sách - pháp luật. Từ năm 2016 đến nay đã đăng tải trên 2080 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai, Báo Lao động, trang Website Công đoàn Lào Cai....trong đó có trên 100 tin, bài ảnh đăng về chính sách pháp luật và các văn bản mới về chế độ chính sách. 
Để triển khai có hiệu quả các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các đạo luật ở các cấp công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức triển khai tốt đề án Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các địa phương, các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời, vận động các cấp công đoàn cùng chuyên môn xây dựng thêm các tủ sách, ngăn sách, bổ sung các đầu sách về chính sách, pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ.  
PT( LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900