"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 14/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325892

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Công đoàn ngành

Chỉ đạo “Xây dựng Khu tập thể Giáo viên kiểu mẫu”. Một giải pháp nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục.

 Năm 2018, tỉnh Lào Cai đã quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thành 1.140 phòng công vụ giáo viên với kinh phí 205 tỷ đồng, đây là niềm mong ước bao năm giờ đã trở thành hiện thực của CBNGNLĐ của ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. Việc đáp ứng đủ nhà công vụ cho giáo viên vùng cao có ý nghĩa lớn lao, mang lại không khí tích cực và niềm vui, sự yên tâm công tác, cống hiến, gắn bó lâu dài cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.  

Để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ, Công đoàn ngành Giáo dục đã  làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Sở GD&ĐT, chỉ đạo CĐCS các đơn vị trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp sắp xếp, bố trí chỗ ở cho giáo viên hợp lý, sử dụng hiệu quả nhà ở công vụ đồng thời  tích cực thực hiện phong trào “ Xây dựng đời sống văn hóa trường học gắn với  xây dựng khu tập thể Giáo viên kiểu mẫu. Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục đã ban hành KH số 176/ KH -CĐN ngày 21/10/2018. Kế hoạch “Xây dựng khu tập thể Giáo viên kiểu mẫu” với nội dung. 
Chỉ đạo CĐCS các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện với  mục tiêu tuyên truyền, vận động cán bộ nhà giáo, người lao động tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa trường học, nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương nhà trường, tăng cường nề nếp, xây dựng một khu tập thể giáo viên xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, văn minh là khu tập thể giáo viên kiểu mẫu cho học sinh, phụ huynh và nhân địa phương học tập, noi theo. 
Lựa chọn CĐCS các đơn vị trực thuộc huyện Văn Bàn để chỉ đạo điểm. 
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vào tình hình thực tiễn  để xây dựng nội qui,  tiêu chí khu tập thể gửi về công đoàn ngành để thống nhất triển khai. Nội qui và 5 tiêu chí cùng thang bảng chấm điểm từng tiêu chí cụ thể khu tập thể giáo viên gồm: 1. Chấp hành nghiệm túc nội qui qui định; 2. Công tác vệ sinh khu tập thể; 3. Xây dựng cảnh quan khu tập thể; 4. Xây dựng khu tập thể văn minh; 5. Tham gia các hoạt động  văn hóa- văn nghệ, thể thao, trồng rau xanh…
 Ngày 19,20/3/2019 Công đoàn Ngành đã tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề “Xây dựng khu tập thể giáo viên kiểu mẫu”. Qua công tác kiểm tra chuyên đề ở các đơn vị chỉ đạo điểm kết quả bước đầu khá rõ rệt đó là sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa BCH Công đoàn với chuyên môn đồng cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện “Xây dựng khu tập thể giáo viên kiểu mẫu”. Đặc biệt sự quyết tâm, tâm huyết, của các đồng chí trong  BCH Công đoàn, sự đoàn kết thống nhất trong hành động của từng CBNGNLĐ. Các đơn vị đã thành lập Ban quản lý khu tập thể  Giáo viên, có bảng Nội qui khu TTGV treo ở chỗ dễ nhìn nhất để hàng ngày các đồng chí giáo viên nhân viên ở khu tập thể thực hiện nghiêm túc nội quy. Phòng ở gọn gàng, ngăn nắp. Công tác vệ sinh sạch sẽ, có khu vực phơi quần áo chung đảm bảo mỹ quan. Các thành viên trong khu tập thể đoàn kết tốt, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công tác. Ngôn ngữ, ứng xử văn hóa, trang phục  đảm bảo qui định . Không có hiện tượng hút thuốc và các tệ nạn trong khu tập thể. Tích cực tham gia thể thao, trồng rau công đoàn.Tích cực tham gia quản lý bán trú, giúp đỡ học sinh ôn tập…
      Trong thời gian tới Công đoàn ngành tiếp tục kiểm tra, tổng kết đánh giá quá trình thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm . Thường xuyên có sự chỉ đạo sát sao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ  chất lượng của phong trào, đồng thời xây dựng điển hình tiên tiến, nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.
Một số hình ảnh về khu tập thể Giáo viên kiểu mẫu
Nội qui khu TTGV trường THPT số 4 Văn Bàn
Phòng ở GV trường THPt số 3 Văn Bàn
Phòng ở, chỗ để xe, đồng thời chỗ treo quần áo
Vườn rau Công đoàn khu tập thể GV
Khu tập thể GV Trường THPT số 1 Văn bàn
rường THPT số 3 Văn bàn
Phạm Thị Thùy
Chủ tịch CĐNGD tỉnh Lào Cai

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900