"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 25/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288055

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ huyện Bảo Yên kiểm tra 05 CĐCS việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

 Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên năm 2019, trong 2 ngày 28 và 29/03/2019 LĐLĐ huyện thành lập đoàn kiểm tra tại 05 CĐCS: Trường Mầm non số 2, trường Tiểu học số 2, trường THCS số 2 Xuân Hòa và trường Tiểu học số 1, trường THCS số 1 Phố Ràng.

Tham gia đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên LĐLĐ huyện, các đồng chí Ủy viên UBKT- LĐLĐ huyện do đồng chí Giàng Thị Phượng Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn tới kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn năm 2019; riêng công tác tài chính Công đoàn kiểm tra từ năm 2017, 2018 và đến thời điểm được kiểm tra. 
Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra CĐCS trường MN, TH, THCS số 2 
tại CĐCS trường THCS số 2 Xuân Hòa
Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra CĐCS trường TH, THCS số 1
tại CĐCS trường THCS số 1 Phố Ràng
 Qua công tác kiểm tra tại 05 đơn vị cho thấy các CĐCS đã chấp hành tốt việc thực hiện theo Điều lệ Công đoàn. Các CĐCS đã mở đầy đủ các loại sổ sách theo quy định, hồ sơ lưu trữ đảm bảo, đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường; Chương trình công tác toàn khóa; các đơn vị đã phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua được đẩy mạnh; thực hiện tốt công tác thu chi sử dụng tài chính công đoàn; các nội dung và hình thức hoạt động công đoàn phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị cần phải khắc phục. 
Kết luận những nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những cố gắng và thành tích đã đạt được của CĐCS 05 trường, đề nghị khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời đề nghị Cấp ủy, Ban giám hiệu các trường trong thời gian tới tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện hơn nữa đến hoạt động của CĐCS để hoạt động Công đoàn ngày càng có hiệu quả và đạt được nhiều thành tích cao hơn, góp phần đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Bảo Yên ngày càng phát triển, vững mạnh ./.  
 Đinh Hải
LĐLĐ huyện Bảo Yên 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900