"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 25/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288057

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ LÀO CAI KIỂM TRA SÁU ĐƠN VỊ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 Trong 2 ngày 5 và 6/4/2019, LĐLĐ thành phố Lào Cai đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 6 đơn vị công đoàn cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể: Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân, Công đoàn TTGD nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, Công đoàn Công ty cổ phần Nam Tiến, Công đoàn Trung tâm dạy nghề Phú Minh, công đoàn phòng giáo dục đào tạo thành phố, Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị trên đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó việc tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu sử dụng lao động với đoàn viên CNVCLĐ, Giám đốc với đoàn viên người lao động ở các doanh nghiệp được triển khai tích cực. 

 Đoàn kiểm tra liên đoàn lao động thành phố Lào Cai đang tiến hành kiểm tra công đoàn cơ sở, trung tâm dậy nghề tư thục Phú Minh.
Đoàn kiểm tra LĐLĐ thành phố cũng lưu ý 6 đơn vị một số nội dung còn hạn chế, đó là: thời gian tổ chức hội nghị còn chậm chưa đúng với hướng dẫn của LĐLĐ thành phố, nghị quyết hội nghị còn ghi sơ sài thiếu nội dung, một số đơn vị việc công khai quy chế chi tiêu nội bộ chưa minh bạch, có đơn vị hồ sơ lưu trữ chưa đầu đủ. Đoàn kiểm tra LĐLĐ thành phố yêu cầu các đơn vị công đoàn cơ sở cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với thủ trưởng các cơ quan, giám đốc doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động phải được công khai minh bạch. Hồ sơ hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động phải lưu trữ đầy đủ. Nghị quyết hội nghị phải thể hiên rõ ràng. Đoàn kiểm tra LĐLĐ thành phố Lào Cai cũng đề nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp các tổ chức đoàn thể cần phối hợp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết những vấn đề có thể gây bức xúc trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. CĐCS cần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội trong thời gian tiếp theo.
Nguyễn Kim Minh 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900