"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 07/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 324575

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc

 Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 05/CT-LĐLĐ ngày 25/9/2014 về thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU ngày 28/3/2014 của BTV Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc cho đoàn viên, CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong công tác quy hoạch cán bộ LĐLĐ tỉnh đã luôn chủ động xây dựng quy hoạch tạo nguồn đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn, quan tâm tới cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Đồng chí Trần Huy Phương-Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
Tập huấn công tác phát triển đoàn viên năm 2018
Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Lào Cai thực hiện quy hoạch cán bộ công đoàn, điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ công đoàn theo đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo nhiệm kỳ 5 năm và hàng năm có rà soát, bổ sung. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống Công đoàn được quan tâm, chú trọng. Hiện nay, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 có 37 ủy viên, trong đó có 7 đ/c là người dân tộc thiểu số chiếm 19%. Với tổng số 13 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách là người dân tộc thiểu số quy hoạch các chức danh phó chủ tịch, trưởng, phó ban nhiệm kỳ 2013- 2018 và 2018 - 2023; hiện nay đã có 07 cán bộ công đoàn là người dân tộc tiểu số đang giữ các chức vụ là Trưởng, phó ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện. Hằng năm, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh làm việc với các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác cán bộ công đoàn, giới thiệu cán bộ chủ chốt các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương tham gia BCH Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng ủy Sở, ban ngành nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ đã có 14 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia trong Ban Chấp hành huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Sở, ban ngành (trong đó có 01 đồng chí là người dân tộc thiểu số). Từ năm 2014 đến 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cử hàng trăm lượt cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, một số đồng chí học trên đại học. Hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng giúp đỡ được một đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, trong đó có những đoàn viên là người dân tộc.
Tiết mục múa tại Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu
Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt công tác dân tộc theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Lào Cai.
                                                    
 Bài: Lý Thị Hà, ảnh Phương Thúy (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngành



Diện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900