"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315135

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI

 Thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong 10 năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các nội dung:  Tổ chức lồng ghép cùng với các hoạt động của các cấp công đoàn, đồng thời gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công việc chuyên môn để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giá thành hạ được người tiêu dùng và thị trường chấp nhận, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngành, đơn vị. Tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc mua sắm tài sản, thay thế các trang thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất trong nước có khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất, hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm thay thế các tài sản, trang thiết bị máy móc, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu nhập khẩu. Vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi sản xuất, phân phối hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn vì quyền lợi và trách nhiệm trong việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Đồng thời Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với các ngành chức năng như Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh và các Đài TT-TH huyện, thành phố tăng cường đẩy mạnh công tác tuyền truyền nội dung Cuộc vận động. Thực hiện chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng Phát thanh- Truyền hình tỉnh, phối hợp với Báo Lào Cai Ra trang báo hàng tháng ra 1/2 trang báo, kịp thời tuyên truyền cho người lao động nắm bắt được phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn toàn tỉnh, gắn với tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với các các ngành, đoàn thể, khuyến khích các doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Vận động đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ - những người tiêu dùng đồng tình ủng hộ, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng, hành động của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc sử dụng các hàng hoá nội địa và coi đây là hành động thể hiện lòng yêu nước, là nét đẹp trong văn hoá tiêu dùng của người Lào Cai. Các cấp công đoàn tuyên truyền tới đoàn viên, CNVCLĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, thực hiện mua sắm công và trang bị văn phòng, công sở. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về chất lượng, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất nhất là những loại sản phẩm hàng hóa liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng tiêu dùng thiết yếu, giúp người lao động hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt nam trong tiêu dùng. Tuyên tuyền, vận động cho đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động; vận động đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ thường xuyên quan tâm và ưu tiên sử dụng hàng nội địa khi tiêu dùng cho gia đình, cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền nội dung Cuộc vận động trên trang Website Công đoàn tỉnh Lào Cai. Trong 10 năm các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức được 12.810 cuộc tuyên truyền, số CNVCLĐ tham gia gần 400 nghìn lượt người. Qua tuyên truyền, vận động đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của CNVCLĐ khi trang bị, mua sắm tài sản, đã ưu tiên lựa chọn những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là hàng Việt Nam; lựa chọn các sản phẩm hàng nội địa khi mua sắm sinh hoạt gia đình. Đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm tài sản công, các trang thiết bị văn phòng, công sở. Đã tạo chuyển biến rõ rệt nhận thức và hành động của CNVCLĐ khi mua sắm tài sản, hàng hóa đã ưu tiên lựa chọn những sản phẩm là hàng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm tài sản công, các trang thiết bị văn phòng, công sở. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm cao actiso tại CĐ Công ty TNHH Du lịch dịch vụ cáp treo Pansipan Pa Sa
Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực tổ chức tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể, tuyên truyền khuyến khích các chủ doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh hàng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng tham gia tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Phối hợp với chính quyền đồng cấp vận động các cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh thương mại tổ chức đem hàng đến với người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nơi có đông gia đình CNLĐ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người lao động. Thông tin cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn toàn tỉnh biết và tìm mua hàng của các trung tâm thương mại đã cam kết giảm giá bán cho đoàn viên công đoàn./.
Bài: Nguyễn Tiến Sỹ - Ảnh PT( LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900