"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331663

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

KẾT QUẢ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 100-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA XI) VỀ VIỆC NẮM BẮT VÀ PHẢN ÁNH DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG CNVCLĐ TỈNH LÀO CAI

 Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với việc phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Kết luận 100-KL/TW của Ban bí thư (khóa XI), Chỉ thị 39 CT/TU ngày 25/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội. Theo đó từ năm 2014 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ yêu cầu, điều kiện thực tế, chủ động củng cố, thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cấp mình, giao nhiệm vụ cho các đồng chí là Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp huyện, thành phố, công đoàn ngành trực tiếp theo dõi chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên và phân công người chịu trách nhiệm theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, thông tin dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại các công đoàn cơ sở thuộc mỗi huyện, ngành, địa phương theo đúng yêu cầu chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đội ngũ làm công tác nắm bắt tình hình dư luận, tình hình tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ đối với công đoàn cơ sở là các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở; đối với công đoàn cấp trên cơ sở là các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương.
Quang cảnh Hội nghị  tuyên vận xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội. Hoạt động nắm bắt dư luận xã hội đã bám sát thực tiễn; đã xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản để tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh, của địa phương, của  ngành, những vấn đề, sự kiện mà đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ quan tâm. Nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn khách quan, trung thực, kịp thời, đầy đủ các luồng ý kiến dư luận xã hội; đã phân tích, chỉ ra nguyên nhân của các luồng ý kiến dư luận và dự báo, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, kết hợp các hình thức qua mạng lưới cộng tác viên, trang Website Công đoàn Lào Cai; tổ chức đối thoại về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ của địa phương, của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng tháng, quý kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, tình hình tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ phản ánh ngay trong các báo cáo định kỳ hoạt động Công đoàn của ngành, địa phương, cơ sở. Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ doanh nghiệp kịp thời giải quyết các thắc mắc, bức xúc của người lao động, xử lý tốt ngay tại cơ sở. Coi công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ thường xuyên của công tác tuyên giáo công đoàn. 
Quang cảnh Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 về kỹ năng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong CNVCLĐ 
Các đơn vị LĐLĐ huyện Bát Xát, Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa, TP Lào Cai, Công đoàn ngành Giáo dục, Công Thương đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện kết luận 100-KL/TW của Ban bí thư (khóa XI), Chỉ thị 39 CT/TU ngày 25/3/2014 của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình. 100% các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức như: Lồng ghép chuyên đề các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị. Ngoài việc tổ chức hội nghị tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị còn tuyên truyền nội dung Chỉ thị trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Giao nhiệm vụ cho các đồng chí chủ tịch CĐCS làm cộng tác viên DLXH của LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành có trách nhiệm kịp thời báo cáo tình hình CNVCLĐ của đơn vị mình. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành thường xuyên nắm tình hình tại các đơn vị, lĩnh vực mình được phân công phụ trách. Ngoài ra các cấp công đoàn còn chủ động nắm bắt dư luận xã hội qua các hội nghị tuyên vận, tiếp xúc đối thoại với đoàn viên công đoàn, việc tham gia xây dựng nông thôn mới… Từ năm 2014 đến nay các cấp công đoàn trong tỉnh đã cung cấp, phản ánh hằng trăm thông tin liên quan đến vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Ngoài ra, LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành làm tốt công tác tiếp công dân, đoàn viên công đoàn để kịp thời giải quyết các vấn đề mà ĐVCĐ quan tâm. 
Để nâng cao nghiệp vụ công tác, từ năm 2014 đến nay các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 32 lớp cho trên 2.600 lượt cán bộ công đoàn tập huấn về nội dung nắm bắt thông tin dư luận xã hội, kỹ năng tổ chức tham gia, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Việc nắm bắt kịp thời tình hình dư luận, tình hình tư tưởng tâm trạng của đoàn viên, CNVCLĐ góp phần phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của ngành, địa phương, cơ sở. Công tác nắm bắt tình hình dư luận, tình hình tư tưởng tâm trạng của đoàn viên, CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn duy trì thực hiện thường xuyên, phản ánh trong các báo cáo định kỳ về tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Thông qua công tác nắm bắt tình hình dư luận, tình hình tư tưởng tâm trạng của đoàn viên, CNVCLĐ đồng thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ. Giúp cho các cấp công đoàn kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các thắc mắc, bức xúc của người lao động, xử lý tốt ngay tại cơ sở./.
 
Bài: Tiến Sỹ; Ảnh: Đồng Hồng - PT 
 LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900