"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315137

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LĐLĐ tỉnh tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

 Sáng 22/5/2019, các đồng chí trong Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Tại Hội nghị các đồng chí học viên đã được nắm chắc các nội dung như  sau: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo, những yêu cầu cơ bản đối với cán bộ tuyên giáo; công tác văn hóa, văn nghệ - chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện của Ban Tuyên giáo các cấp; nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; công tác khoa giáo - chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện của Ban Tuyên giáo các cấp; định hướng công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị ở địa phương; tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những thông tin mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, vận dụng kiến thực được bồi dưỡng vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị; đồng thời, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ toàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Quang cảnh hội nghị.
 
Tin và ảnh PT; ảnh: Đồng Hồng
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900