"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 18/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315144

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ trong những tháng đầu năm 2019 của các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai

 Năm 2019 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2018-2023 với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng ban hành các chương trình công tác, kế hoạch triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo để tuyên truyền giáo dục cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn, nhất là những chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh Lào Cai có liên quan trực tiếp đến người lao động. 

Chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện đổi mới về hình thức tuyên truyền, hướng về cơ sở, về người lao động; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin tuyên truyền kịp thời về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các ngành, địa phương, đơn vị; bám sát định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai và những vấn đề dư luận quan tâm, tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Hàng tháng, trên cơ sở các nội dung được tiếp thu tại hội nghị báo cáo viên và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời định hướng các nội dung tuyên truyền cho các cấp công đoàn trên địa bàn. Tính đến ngày 31/5/2019 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành 45 lượt văn bản để chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai công tác Tuyên giáo công đoàn, đã có 1.107 CĐCS tổ chức tuyên truyền được 2.225 cuộc, thu hút 37.952 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 
Thực hiện việc học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai, chỉ đạo đến các cấp công đoàn với nội dung cụ thể, chi tiết, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, xác định khâu đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đổi mới lề lối, tác phong, phong cách công tác, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo Quy định 28-QĐ/TU. Tính đến ngày 31/5/2019  các cấp công đoàn đã ban hành 85 văn bản, tổ chức được 1.073 cuộc học tập sinh hoạt với sự tham gia 41.911 lượt người để tuyên truyền, triển khai thực hiện về lĩnh vực quan trọng này.
Các cấp công đoàn tiếp tục kiện toàn củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đến nay các cấp công đoàn toàn tỉnh có 1.264 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật, toàn tỉnh có 1.175 tủ sách, ngăn sách, túi sách và giỏ sách pháp luật. Tính đến ngày 31/5/2019, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt tổ công đoàn... gắn với những ngày kỷ niệm lớn như: “Tháng công nhân”; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...  phát 2.500 tờ rơi, tờ gấp sổ tay kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong CNVCLĐ. Đồng thời tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 1.409 buổi thu hút 26.118 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Số CNVCLĐ tham gia “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 đã có 6.891 người tham gia.
Thực hiện Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ ngày 13/7/2018 về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2018-2023; Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ ... đáp ứng đòi hỏi về chất lượng lao động trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong nửa đầu năm 2019 đã có 8.355 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghề nghiệp; có 3.052 CNLĐ được nâng cao trình độ bậc thợ. 
Tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác xây dựng nông thôn mới như: Phối hợp với Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh thực hiện chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh viết tin bài trên trang Website Công đoàn Lào Cai, tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Lao động và hệ thống đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố. Kết quả đã tổ chức tuyên tuyền xây dựng nông thôn mới được 1.207 buổi với 20.961 người tham gia, treo được 180 băng zôn, khẩu hiệu, đăng trên 30 tin, bài ảnh có nội dung tuyên truyền về nông thôn mới. 
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng đưa nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động vào nghị quyết của cấp ủy; phối hợp với chính quyền đồng cấp cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ cơ quan Văn hóa, thể thao và Du lịch đồng cấp tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ đã được triển khai rộng rãi đến từng công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Bảo Yên trao cờ lưu niệm
cho các đội tham dự giải
LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã phối hợp với sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh ban hành kế hoạch để chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức Lễ phát động và hoạt động “Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019”. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 tại huyện Bảo Yên. Trong Tháng công nhân 2019 đã có 1.093 CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Mít tinh, văn nghệ, thể thao, ra quân lao động tập thể kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hoạt động Tháng Công nhân năm 2019, số CNVCLĐ tham gia là 40.188 lượt người.
Tháng công nhân năm 2019
Tính đến ngày 31/5/2019, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện 10 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” phát trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh. Các cấp công đoàn phối hợp với đài TT- TH huyện, thành phố làm 28 chuyên mục, phóng sự. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Tính đến ngày 31/5/2019, đã đăng tải 134 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai; 15 tin, bài, ảnh trên Báo Lao động; 409 tin, bài, ảnh trên trang Website Công đoàn Lào Cai và nhiều tin bài đăng trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh những phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Công đoàn Lào Cai tiếp cận, sử dụng các trang Facebook, Fanpage để kết nối cộng đồng mạng xã hội rộng rãi, truyền tải những nội dung tuyên truyền, giáo dục với thông điệp ngắn gọn, có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đoàn viên và người lao động.
Có thể nói, trong thời gian qua công tác tuyên truyền của các cấp công đoàn góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bài và ảnh: Nguyễn Tiến Sỹ; Ảnh: Đồng Hồng
Liên đoàn Lao động tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900