"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 20/11/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 321411

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

CNVC, NLĐ huyện Si Ma Cai tích cực hưởng ứng ngày MTTG năm 2019

 Thực hiện văn bản số 463/LĐLĐ ngày 22/5/2019 và Kế hoạch số 196/KH-UBND, ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổ chức tháng hành động vì môi trường “hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2019” với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, phong trào chống rác thải nhựa.

Để hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tập trung triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại huyện với một số giải pháp cụ thể như, kiểm soát bụi trong quá trình thi công các công trình trong huyện, vận chuyển nguyên vật liệu trên tuyến đường Quốc lộ qua huyện và các tuyến đường giao thông nông thôn; tăng cường tuyên truyền kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu tập kết rác và bãi rác, từ các phương tiện tham gia giao thông…
Đoàn viên CNVCLĐ Khối dân huyện Si Ma Cai hưởng ứng tháng công nhân năm 2019
Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là MTTQ và các đoàn thể huyện đã tổ chức tuyên truyền theo hướng thiết thực, thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của nhân dân các dân tộc trong huyện. Chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới năm 2019, đồng thời phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí; triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Triển khai các hoạt động hưởng ứng có sự tham gia của đông đảo của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và người dân như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường; Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, trồng cây xanh trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trong huyện..., biểu dương những cá nhân có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của cá nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường...Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, nơi đông người nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 
Lực lượng vũ trang trong huyện tích cực hưởng ứng ngày MTTG năm 2019
Các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới là việc việc làm thường xuyên hàng năm, được Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị MTTQ và các đoàn thể tích cực thực hiện tuyên truyền và CNVCLĐ, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và có hiệu quả thiết thực tại huyện Si Ma Cai./. 
Phạm Anh Tuấn LĐLĐ huyện Si Ma Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900