"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 20/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 337064

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2019

  Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua,đặc biệt là từ đầu năm đến nay công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời tới cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh về những nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Các đồng chí báo cáo viên, truyên truyền viên, thư ký tham gia Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt I/2019
Để công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  trong CNVCLĐ đạt hiệu quả cao, LĐLĐ tỉnh kiện toàn và thường xuyên duy trì hoạt động của Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật do đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng ban, các đồng chí phó chủ tịch làm phó ban và các đồng chí trong ban Thường vụ làm thành viên; đồng thời Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức lồng gắn với các Hội nghị triển khai PBGDPL cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị cơ sở và các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Sau hội nghị cấp tỉnh, các CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS có tránh nhiệm tiếp tục triển khai học tập phổ biến giáo dục pháp luật đến các đơn vị cơ sở và đến cán bộ, CNVCLĐ trong đơn vị. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” năm 2019. bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo 100% các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền pháp luật đợt I năm 2019 đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Yêu cầu các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền pháp luật đợt I năm 2019 đảm bảo hiệu quả thiết thực, gắn các nội dung tuyên truyền pháp luật đợt I với tuyên truyền các chủ trương công tác, các chính sách của ngành, địa phương, quy định của đơn vị, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức công đoàn trong “Tháng công nhân” năm 2019.  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; tăng cường viết tin, bài về gương điển hình các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động; những cá nhân tiêu biểu trong chấp hành nghĩa vụ của người lao động cho Báo Lào Cai, phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình Lào Cai thực hiện các chuyên mục hàng tháng, còn tuyên truyền rộng rãi trang Website Công đoàn tỉnh. 
Nhằm phục vụ cho người lao động có điều kiện học tập, nghiên cứu ngay tại cơ sở các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng, quản lý các “Tủ sách pháp luật”, “Ngăn sách pháp luật”. Hiện nay, các cấp công đoàn đều đã có tủ, ngăn sách pháp luật, theo báo cáo thống kê đến nay toàn tỉnh có 1.175 tủ sách, ngăn sách, túi sách và giỏ sách pháp luật với 1.834 đầu sách pháp luật với tổng số 27.850 cuốn sách pháp luật. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt tổ công đoàn gắn với những ngày lễ kỷ niệm và định hướng công tác tuyên truyền cao điểm trong tháng công nhân năm 2019. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ... được 1.409 buổi   tuyên truyền, thu hút 36.118 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Số CNVCLĐ tham gia “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” từ đầu năm đến nay có 6.891 lượt người tham gia.   
  Song song với công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục nắm bắt tình hình quan hệ lao động ở cơ sở, doanh nghiệp, kịp thời tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ viết các tin, bài đăng tải trên Báo Lào Cai và Báo Lao động từ đầu năm LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” trên sóng PT-TH  của tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của địa phương. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; đặc biệt là có một trang về chính sách - pháp luật. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019 đã đăng tải trên 590 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai, Báo Lao động, trang Website Công đoàn Lào Cai... trong đó có trên 40 tin, bài ảnh đăng về chính sách pháp luật và các văn bản mới về chế độ chính sách. ... phát 2.500 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong CNVCLĐ.  
Để tạo sự chuyển biến mạnh về sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức sơ kết đề án Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” năm 2019. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời, vận động các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng thêm các tủ sách, ngăn sách, trang bị thêm các đầu sách, tăng số lượng các bản sách về chính sách, pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ.   
 PT( LĐLĐ tỉnh )
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngành



Diện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900