"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315137

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

Liên đoàn Lao động huyện Si Ma Cai tham gia tuyên truyền Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

 Căn cứ Kế hoạch kiểm tra số 137/KH-LĐLĐ ngày 25/6/2019 của UBND huyện Si Ma Cai về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2019-2021 và Hướng dẫn quy trình các bước lấy ý kiến cử tri về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Sáng ngày 08/7/2019 tại Ủy ban nhân dân xã Quan Thần Sán, đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và Hướng dẫn quy trình các bước lấy ý kiến cử tri về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2019-2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lục Văn Thanh - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chải huy Quân sự huyện; đồng chí Phạm Văn Hồng - UVBCH đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện phụ trách xã, và các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và 3 tổ lấy ý kiến nhân dân xã Quan Thần Sán. 

Đ/c Lục Văn Thanh - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự huyện phát biểu tại hội nghị
Hội nghị đã tập trung tuyên truyền các văn bản của trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 như: Mục 1, chương VII Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân lại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14, ngày 12/3/2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính; Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyên, cấp xã; Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2021; phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai…
(Quang cảnh hội nghị)
Theo Đề án xã Quan Thần Sán, xã Cán Hồ và xã Mản Thẩn sẽ sáp nhập lại thành một xã lấy tên là xã Quan Hồ Thẩn; xã Lùng Sui và xã Lử thẩn sáp nhập thành một xã là xã Lùng Thẩn. Để đoàn viên CNVCLĐ hiểu và tích cực thực hiện Đề án sáp nhập của huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã tăng cường xuống các xã trong diện phải sáp nhập phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBMTTQ và các đoàn thể tuyên tuyền và khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tuyên truyền sâu và cụ thể về những chủ trương, chính sách đối với CBCNVCLĐ bị ảnh hưởng khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại huyện.
Với quyết tâm chính trị cao, đặc biệt là sự vào cuộc có trách nhiệm của  tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng đoàn viên, CNVCLĐ và quần chúng nhân dân chắc chắn Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Si Ma Cai sẽ đạt kết quả tốt./. 
Tin và ảnh: Phạm Anh Tuấn 
LĐLĐ huyện Si Ma Cai 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900