"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 21/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332097

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 trong CNVCLĐ toàn tỉnh

 Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, từng bước hiện đại theo hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ đời sống ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; Để thực hiện thành công mục tiêu trên, bên cạnh những giải pháp cơ bản thì phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm chuyển đổi nhận thức của con người, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện và nâng cao, cơ sở vật chất, hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới và khởi sắc.   

 Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh kiểm tra làm nấm rơm trong dự án Nông thôn mới tại xã Phú Nhuận, LĐLĐ huyện Bảo Thắng năm 2012
 Để đạt được hiệu quả cao thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 702/HD-LĐLĐ ngày 26 tháng 9 năm 2011 về việc Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020. Hàng năm xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh. Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” lồng gắn với các hoạt động tuyên truyền như: Sinh hoạt công đoàn, các cuộc họp, triển khai công tác, các cuộc tiếp xúc cán bộ với đoàn viên, đoàn viên với nhân dân tại các tổ dân phố, xã phường, thị trấn. Từ năm 2011- 2015, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, trong đó trú trọng việc tổ chức hội nghị tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới tới các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt ở các LĐLĐ huyện, Thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc và Công đoàn cơ sở phối hợp chỉ đạo. Tổ chức 6 hội nghị với trên 400 người tham dự, nội dung đi sâu vào tiêu chí thứ 12 chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, trong đó tại LĐLĐ tỉnh mở 01 hội nghị với trên 100 cán bộ chủ chốt chuyên trách cùng các huyện, các ngành tham dự; tổ chức 05 hội nghị tại các huyện với trên 300 người tham dự với các nội dung như tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, sử dụng hiệu quả lao động nông nghiệp bằng cách chuyển từ lao động thuần nông, giản đơn cho năng suất thấp sang các công việc, các ngành nghề, các loại hình sản xuất có giá trị kinh tế cao như phát triển kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản, cây đặc sản, phát triển loại hình kinh tế phi nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh đầu tư để khuyến khích các hộ dân chuyển sang làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền bảo tồn, duy trì và mở rộng các làng nghề truyền thống tại vùng nông thôn để giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Các cấp Công đoàn tổ chức tuyên tuyền mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được 78 hội nghị, lớp tập huấn từ xã đến các thôn, với 5.883 người tham gia. Trong giai đoạn 2011-2015: LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện 03 mô hình với số tiền 300 triệu đồng tại 03 xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng, Bảo Nhai huyện Bắc Hà, Bản Qua huyện Bát Xát để trồng nấm rơm, chế biến gỗ và du lịch sinh thái, đã nhận đ¬ược sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, UBND các xã, sự nhiệt tình năng động của Công đoàn cơ sở xã và sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị trong xã từ đó tạo niềm tin trong nhân dân đặc biệt là các hộ dân tham gia mô hình. Các hộ dân đ¬ược chọn làm mô hình đều rất phấn khởi, nhiệt tình hưởng ứng góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ từ 500.000đ đến 1,5 triệu đồng/tháng góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong chuyển đổi cơ cấu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, góp phần thiết thực trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Sau khi thực hiện thành công 3 mô hình chuyển đổi cơ cấu lao động, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cho cán bộ công đoàn chủ trốt toàn tỉnh và chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về các mô hình trên đến các công đoàn cơ sở xã để tuyên truyền đến nhân dân các xã. 
Các cấp công đoàn trong tỉnh hướng dẫn đoàn viên ở cơ sở xã, cư trú ở các xã làm gương để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cải tạo tập quán lạc hậu, làm đường giao thông nông thôn, làm nhà vệ sinh hợp quy cách, làm chuồng, trại chăn nuôi, không thả rông gia súc; đào hố thu gom và xử lý rác thải, xử lý rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, tham gia làm đường,... tạo cảnh quan “Xanh, sạch, đẹp”.. Theo báo cáo của các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS đã tuyên truyền, vận động CNVCLĐ trong toàn tỉnh ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới bằng tiền mặt, hiện vật với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động.  
Từ năm 2011 đến hết năm 2014 LĐLĐ tỉnh đã xuất bản 36.000 cuốn Bản tin Công đoàn Lào Cai. Trong 10 năm thực hiện 180 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” trên sóng PT- TH của tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của địa phương. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; đặc biệt là có nhiều bài viết về phong trào nông thôn mới. Kết quả,  trong 10 năm đã đăng tải trên 4000 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai, Báo Lao động, trang Website Công đoàn Lào Cai; trong đó có trên 150 tin, bài, ảnh của các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cho đến thời điểm hiện nay, các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong hội nghị, buổi họp, sinh hoạt công đoàn... được trên 3.914 buổi với 112.855 lượt người tham gia; tổ chức treo được trên 2.115 băng zôn, khẩu hiệu, cụm băng zôn, tờ gấp và khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về nông thôn mới. Huy động nhiều ngày công và vật chất tham gia các hoạt động Chung sức xây dựng nông thôn mới.  
Từ năm 2011 đến 2015, Liên đoàn Lao động tỉnh phụ trách 2 xã Làng Giàng huyện Văn Bàn và Ngải Thầu, huyện Bát Xát. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp, tư vấn cho Ban chỉ đạo 2 xã được phân công giúp đỡ tổ chức 4 lớp tập huấn cho 102 lượt nông dân tham gia tập huấn nội dung: hướng dẫn kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc, tấp huấn kỹ thuật chăn nuôi vịt, lợn, kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp và cây dược liệu cho các hộ làm mô hình chăn nuôi.... Từ năm 2016 đến nay, LĐLĐ tỉnh Lào Cai  phụ trách xã Ngải Thầu và Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tích cực tuyên truyền và giúp đỡ về vật chất cho 02 xã để phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
 Năm 2018 và từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm thôn Làng Nành - xã Ninh Hiệp – huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội, tặng 200 xuất quà gồm các đồ dùng như chăn, màn, quần áo, vật dụng trong gia đình, thiết bị đồ dùng học tập cho bà con nhân dân, học sinh khó khăn xã Ngải Thầu và xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với tổng trị giá 320 triệu đồng. Đoàn Thiện nguyện của Trường Phổ thông nhiều cấp học Hai Bà Trưng quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng đến thăm và tặng quà cho học sinh của Trường Tiểu học và THCS Dền Sáng, huyện Bát Xát, hướng dẫn và chuyển giao gian nhà trồng nấm kèm theo 100 bịch phôi nấm; tặng 01 tủ bảo ôn, đồ dùng học tập và thực phẩm cho các thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Dền Sáng, với tổng trị giá  75,5 triệu đồng. Tham gia Hội nghị “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tổ chức một số hoạt động như: văn nghệ, đẩy gậy và nhảy bao bố tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.    
Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và vận động chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên Website Công đoàn Lào Cai.
PT( LĐLĐ Tỉnh )
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900