"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 20/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 337056

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn

 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai (LĐLĐ) vừa ban hành Kế hoạch số 114/KH-LĐLĐ ngày 12/9/2019 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020).

Việc tổng kết được tiến hành từ Công đoàn cơ sở trở lên, các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ xong trước ngày 30/01/2020. Các đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị mình để lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; đồng thời lựa chọn khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong việc chỉ đạo Công đoàn cơ sở, tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Các đ/c Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trao Bằng khen và quà cho cán bộ nữ công tiêu biểu giai đoạn 2013-2018
Kế hoạch nêu rõ, các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương hoàn thiện báo cáo tổng kết theo đề cương và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo và Nữ công) trước ngày 15/3/2020. Những tập thể, cá nhân được xét chọn phải thực sự tiêu biểu, điển hình, có thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ.
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai dự kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020) tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh 6 tháng đầu năm 2020./. 
Sền Thu – LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900