"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336837

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật đợt II năm 2019 tới CNVCLĐ toàn tỉnh

 Nhằm quán triệt kịp thời tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và Chỉ thị số 10 - CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% các cấp công đoàn toàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt II năm 2019 tới đoàn viên, CNVCLĐ với những nội dung chủ yếu như¬ sau: Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công;  Luật Kiến trúc; Luật Thi hành án hình sự; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ.  Các Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản mới của Bộ, ngành Trung ương; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 10; Quyết định, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và một số văn bản của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt II năm 2019
Đồng thời, tiếp tục phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về các lĩnh vực như: Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Bộ luật dân sự năm 2015; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Nuôi con nuôi; pháp luật về đất đai, xây dựng; bảo vệ bí mật nhà nước; pháp luật về an ninh mạng; an ninh biên giới quốc gia (chú trọng nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo); pháp luật về nghĩa vụ quân sự; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; pháp luật về giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt); hòa giải ở cơ sở, dân chủ ở cơ sở; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các giải pháp cải thiện chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), chỉ số B1 (tuân thủ pháp luật), chỉ số cải cách hành chính; các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; phát triển mạng lưới thông tin đến cơ sở...Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền các cấp công trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức sâu, rộng tới tất cả các đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức, biện pháp, phát huy có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là viết tin, bài tuyên truyền trên Website Công đoàn Lào Cai;  Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn, báo cáo viên cơ sở và cán bộ, CNVCLĐ tại đơn vị mình quản lý. Đặc biệt là chú trọng xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với việc sơ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm tại cơ sở đạt kết quả cao.                                     
Tin và ảnh: P.T (LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900