"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336838

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ huyện Bát Xát Tổ chức tiếp xúc đối thoại với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động

 Thực hiện kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 25/01/2019 của Liên đoàn Lao động huyện Bát Xát về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, CNVCLĐ năm 2019. Ngày 1/10/2019 Liên đoàn Lao động huyện Bát Xát phối hợp với Đảng ủy, UBND xã A Lù tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Huyến - Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí: Lý Díu Hin - Bí thư xã A Lù; đồng chí: Lồ A Sính - Chủ tịch UBND xã và hơn 60 đoàn viên, CNVCLĐ của 3 đơn vị: CĐCS Trường Mần non, CĐCS Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Lù và CĐCS xã A Lù.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí: Chu Gì Sú, đại diện cho 3 CĐCS báo cáo nhanh kết quả hoạt động của CĐCS xã và 2 CĐCS Trường học trên địa bàn xã; từ đầu năm đến nay, 3 Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực và thực hiện nhiều phong trào thi đua có hiệu quả góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT – XH và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 
Ban thường vụ LĐLĐ huyện Bát Xát, Đảng ủy và UBND xã A Lù 
chủ trì hội nghị
Công đoàn cơ sở của 3 đơn vị trên địa bàn xã cũng đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên công đoàn gửi tới LĐLĐ huyện với 9 ý kiến, đề xuất bằng văn bản, tại hội nghị có 12 ý kiến phát biểu trực tiếp về một số vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên sau khi sáp nhập 2 xã A Lù và Ngải Thầu, các đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục đào tạo; xây dựng thêm phòng học và nhà ở công vụ cho giáo viên, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ thu hút cho giáo viên vùng cao…
Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Nguyễn Hữu Huyến - Chủ tịch LĐLĐ huyện đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết và trao đổi thẳng thắn của đoàn viên; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND xã và Ban giám hiệu 2 trường cần sớm giải quyết các vấn đề kiến nghị của đoàn viên, người lao động thuộc thẩm quyền, đồng thời thông tin bằng văn bản để đoàn viên, người lao động được biết; đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và tổ chức Công đoàn cơ sở chủ động theo dõi, thực hiện chức năng giám sát đối với các nội dung liên quan đến việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên công đoàn, người lao động. Đồng chí cũng mong muốn đoàn viên công đoàn, người lao động tại 3 trường chia sẻ với những khó khăn, thách thức của đơn vị, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ, kế khoạch cấp trên giao; đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, tỉnh Lào Cai, LĐLĐ huyện tiếp thu, tổng hợp để gửi tới các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết.
Hà Huy (LĐLĐ huyện Bát Xát)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900