"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 20/11/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 321410

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai (15/11/1951 – 15/11/2019)

 Ngày 28/10/2019, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã ban hành Hướng dẫn số 32/HD-LĐLĐ về tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai (15/11/1951 – 15/11/2019), nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân hiểu biết sâu sắc về truyền thống Công đoàn tỉnh Lào Cai qua 68 năm xây dựng và phát triển; làm cho các thế hệ cán bộ công đoàn hiểu rõ hơn sự ra đời, quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai; những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với tổ chức Công đoàn qua các thời kỳ; qua đó góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Lào Cai. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. 

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn lựa chọn các hình thức tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai gắn với tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập công đoàn huyện, thành phố, công đoàn ngành phù hợp với điều kiện thực tế tại ngành, địa phương, đơn vị; Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tăng cường viết tin, bài đăng trên Website Công đoàn Lào Cai những gương tập thể và cá nhân cán bộ, đoàn viên, CNLĐ xuất sắc tiêu biểu. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Công đoàn Lào Cai tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ ngày 10/11/2019 đến hết ngày 20/11/2019. 
Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ theo chủ đề năm 2019 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, nhằm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động”.
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900