"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 20/11/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 321411

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ huyện Bảo Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyên phổ biến Pháp luật đợt 2 năm 2019 trong CNVCLĐ

 Thực hiện Kế hoạch số 115/KH- LĐLĐ ngày 26/9/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về việc phổ biến pháp luật đợt II năm 2019. Liên đoàn Lao động huyện Bảo Yên đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 28/KH- LĐLĐ ngày 07/10/2019 về việc phổ biến pháp luật đợt 2 năm 2019 tới toàn thể các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. 

 Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cơ sở tổ chức tuyên truyền tới toàn thể CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn trong đơn vị về những nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 như Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Kiến trúc; Luật Thi hành án hình sự; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ và Các văn bản pháp luật khác như Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Bộ luật dân sự năm 2015; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật nuôi con nuôi; pháp luật về đất đai, xây dựng; bảo vệ bí mật nhà nước; pháp luật về an ninh mạng; an ninh biên giới quốc gia; pháp luật về nghĩa vụ quân sự; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; pháp luật về giao thông...  
Tổng hợp từ cơ sở đã có 115/115 CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị và lồng ghép với chuyên môn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt 2 năm 2019 cho 2.534 CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tham gia quán triệt các nội dung tuyên truyền pháp luật đợt 2. 
Buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt 2 năm 2019 của CĐCS
 xã Tân Tiến huyện Bảo Yên
Buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt 2 của CĐCS trường 
Mầm non số 2 Xuân Hòa
 Thông qua công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; góp phần quan trọng vào việc truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng chính sách pháp luật và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.
Để triển khai sâu rộng các nội dung tuyên truyền, thời gian tới LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và góp phần vào bảo đảm an ninh xã hội trên địa bàn huyện./.
 
Đinh Hải
LĐLĐ huyện Bảo Yên
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900