"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336871

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA KHỐI THI ĐUA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NĂM 2019

 Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh gồm 7 cơ quan thành viên với tổng số 142 cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động, với chức năng nhiệm vụ chung là tham mưu cho Tỉnh uỷ, triển khai cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động thuyết phục, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội là cầu nối giữa nhân dân với cấp uỷ đảng và chính quyền để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và mục tiêu của các phong trào thi đua, ý nghĩa tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan trong khối đã chỉ đạo cơ sở vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, các ngành dọc trung ương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh.
Đ/c Nguyễn Hữu Long Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (trưởngkhối thi đua) phát biểu khai mạc Hội nghị
Các đơn vị thành viên trong Khối đã tổ chức các phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua toàn diện, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các phong trào thi đua của các đơn vị đều xây dựng với nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể, linh hoạt, gắn với thời gian hàng quý và sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của tổ chức, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị như: MTTQ triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thi văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ cứu trợ; phong trào thi đua “Đoàn kết- sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”…. Liên đoàn Lao động: với phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ…. Hội Nông dân với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường” và “nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Hội Liên hiệp Phụ nữ: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.  Đợt thi đua đặc biệt của Hội LHPN tỉnh với chủ đề “Phụ nữ Lào Cai khởi nghiệp sáng tạo” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2020; Đoàn thanh niên: phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc; phong trào thi đua chuyên đề “Thanh niên làm chủ đất nước”; “Năm Văn minh đô thị 2019”; “Tuổi trẻ Lào Cai tham gia xây dựng Nông thôn mới”, … Cựu chiến binh: Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; thi đua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho hội viên…; Hội Chữ thập đỏ: phong trào " Tết vì ng-uời nghèo và nạn nhân chất độc da cam", “Dân vận khéo”... cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” ; Ngày hội "Những giọt máu hồng công nhân, viên chức, lao động”... đã được phát động sâu rộng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình tham gia, hưởng ứng đem lại hiệu quả thiết thực. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực quán triệt, học tập triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định 28 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ; Luật phòng chống tham nhũng và thực hiện kiệm, chống lãng phí. Làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; tham gia vận động, thuyết phục, giải quyết kịp thời vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Phối hợp triển khai hiệu quả Đề án số 15 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Lào Cai”; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong mỗi cơ quan trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu kiện. Trong công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị trong Khối đã triển khai nghiêm túc Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của ngành dọc trung ương và các nội dung giao ước thi đua của Khối đề ra: tổ chức phát động thi đua; hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức ngành dọc Trung ương phát động; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước thông qua việc tổ chức các hoạt động biểu dương các điển hình tiên tiến trong tổ chức mình; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác và trong các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức hội thi cán bộ cơ sở giỏi, đặc biệt trong năm 2019 Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội… và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Đồng chí Nguyễn Thạch Hưng - Phó trưởng Ban Phụ trách Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị 
Trong năm 2019 các thành viên trong khối đã đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp.
Ủy ban MTTQ tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thê, tặng Bằng khen cho 30 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thê tặng bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân. Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” cho 01 tập thể;công nhận 01 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
Liên đoàn lao động tỉnh: được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng 3 cho 01 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 08 tập thể; 26 cá nhân. LĐLĐ tỉnh Lào Cai được Khối thi đua LĐLĐ 7 tỉnh Biên giới phía bắc đề nghị Chính Phủ tặng Cờ Thi đua; Ủy Ban nhân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân.
 Hội Nông dân tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể HND tỉnh; TW Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua đối với tập thể HND tỉnh; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2018 và Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; UBND tỉnh tặng Bằng khen toàn diện cho 2 tập thể, 5 cá nhân; MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2019.
Tỉnh đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 01 cá nhân; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; tặng bằng khen cho 18 tập thể, 24 cá nhân. Tặng huy hiệu Vì thế hệ trẻ cho 26 cá nhân; UBND tỉnh tặng 04 Cờ thi đua cho 04 tập thể, tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 16 cá nhân. 
 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Trình khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 64 cá nhân.
 Hội Cựu chiến binh tỉnh được UBND tỉnh tặng Bức trướng cho CCB, tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân; TW Hội CCB tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 62 cá nhân. Kết quả phong trào CCB gương mẫu TW Hội tặng Bằng khen cho 4 tập thẻ và 5 cá nhân; Hội CCB tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 33 cá nhâ.
- Hội chữ thập đỏ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể;  tặng Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp Chữ thập đỏ cho 01 cá nhân; tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 11 cá nhân
Tại Hội Nghị tổng kết Khối khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh năm 2019, Khối đã biểu dương khen thưởng 29 đồng chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên của Khối trong năm 2019.
Đ/c Nguyễn Hữu Long -Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đ/c Đinh Minh Hà -Chủ tịch HND tỉnh
Trao khen thưởng cho các đ/c tiêu biểu trong Khối thi  đua 
Các đơn vị thành viên trong khối đã nhất trí cao với các nội dung đã được đánh giá trong báo cáo, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoành thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 mà khối đã đề ra.
 
Bài, ảnh Phạm  Dung
ảnh Thế Anh - LĐLĐ tỉnh 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900